کد خبر: 59318 A

دبیر خانه کارگر مازندارن با اشاره به نامگذاری سال ۹۲؛

امسال کارگران از دولت انتظار تا به منظور وحدت وانسجام در اموراقتصادی، برنامه ریزی‌های مدون‌تر و عملی تری را اجرایی کند/ در سال ۹۲ دولت باید در عرصه اقتصاد زمینه حماسه آفرینی را فراهم کند.

دبیر خانه کارگر مازندارن معتقد است: در سال حماسه اقتصادی باید فضای وحدت وانسجام برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی فراهم شود.
نصرالله دریابیگی با اشاره به نام گذاری سال ۹۲ به نام سال حماسه اقتصادی وحماسه سیاسی به ایلنا گفت: امسال کارگران از دولت انتظار تا به منظور وحدت وانسجام در اموراقتصادی، برنامه ریزی‌های مدون‌تر و عملی تری را اجرایی کند.
او با انتقاد از اینکه در سال قبل دولت نتوانست از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی حمایت‌های لازم را بکند گفت: در سال ۹۲ دولت باید در عرصه اقتصاد زمینه حماسه آفرینی را فراهم کند.
دبیر خانه کارگر مازندران گفت: دلیل اصلی ناکام ماندن حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی وجود قوانین دست و پا گیری چون هدفمند سازی یارانه‌هابود.

این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت اصلاح این قوانین دست و پاگیر افزود: مردم باید طعم شیرین تحقق نام گذاری سال حماسه اقتصادی را باعملی شدن آن بچشند وکاملا دریابند که از واحد‌های تولیدی، تولید، اشتغال واقتصاد حمایت شده است.
دبیر خانه کارگر مازندران همچنین درباره نقش کارگران در ایجاد حماسه سیاسی گفت: جامعه کارگری همگام با همه مردم در کنار خلق حماسه اقتصادی، حماسه سیاسی نیز خواهند آفرید.
نصراله دریابیگی افزود: در این رابطه حضور در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب شخصی که بتواند علاوه بر اداره کشور از عهده مطالبات صنفی و سهم خواهی کارگران برآید بسیار حائز اهمیت است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر