کد خبر: 85589 A

یک کارشناس تامین اجتماعی:

چکیده: «اختلاف میان قوا بر سر مسائل سیاسی و شخصی و مستمسک قراردادن سازمان برای تسویه حساب، خدشه دار شدن استقلال مالی و اداری از جمله عواملی است که سازمان تامین اجتماعی را در شرایطی قرار داده که نیاز به احیاء دارد».

یک کارشناس تامین اجتماعی گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با 8 بار تغییر مدیریت و 4 بار تغییر اساسنامه طی 8 سال اخیر و با خیل افرادی که بصورت اتوبوسی و بدون بلیط به آن وارد شدند در شرایط نامناسبی قرار گرفته است.

علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی با بیان اینکه دولت جدید باید برای حیات‌بخشی مجدد به سازمان تأمین اجتماعی حداقل 20 اقدام مهم و حیاتی را انجام دهد،به ایلنا گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با 8 بار تغییر مدیریت و 4 بار تغییر اساسنامه طی 8 سال اخیر و با خیل افرادی که بصورت اتوبوسی و بدون بلیط به آن وارد شدند در شرایط نامناسبی قرار گرفته است.

وی افزود: اختلاف میان قوا بر سر مسائل سیاسی و شخصی و مستمسک قراردادن سازمان برای تسویه حساب، خدشه دار شدن استقلال مالی و اداری و عدم رسمیت بخشی به شخصیت حقوقی مستقل آن، عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت ارکان عالی سازمان (هیئت امناء، هیئت مدیره،مدیرعامل،هیئت نظارت و...) عدم اعمال نظارت موثر و کارآمد بر نظامات تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی، عدم سه جانبه گرایی واقعی و عدم وجود تشکل های واقعی کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران که دغدغه‌های صنفی و سازمانی آنها بر سایر وجوه شخصیتی و شخصی آنها سایه انداخته باشد، درهم کوبیده شدن و منکوب شدن بخشهای کارشناسی و کارشناسان سازمانی، استخدامهای اتوبوسی افراد دارای تحصیلات پائین و غیر مرتبط و دارای سن بالا، بی برنامگی و خلاء مدیریت در سطوح مختلف، عدم توجه وافی و کافی به نظام برنامه ریزی و امر آموزش و پژوهش و ICT و... از جمله عواملی است که سازمان تامین اجتماعی را در شرایطی قرار داده که نیاز به احیاء دارد.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: بایستی از سرمایه اجتماعی برخاسته از بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان و افرادی که به قوانین آشنا بوده و نیز دارای عرق و حمیت سازمانی هستند استفاده کرد.

وی تصریح کرد: با توجـه به اینکه در آستانه شروع فعالیت دولـت " تدبیـر و امیـد" قرار داریم، بنظر می رسد این دولت با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و مطالبات معیشتی مردم و برای تحقق اهداف و شعارهای خود می بایستی به حوزه رفاه و تامین اجتماعی توجه نموده و به فوریت،نظام جامع خدمات اجتماعی کشور را سامان داده و به بخش بیمه های اجتماعی، بویژه سازمان تامین اجتماعی که کارکردها و خدمات آن دربرگیرنده قریب به چهل میلیون نفربیمه شده می‌باشد عنایت و التفات ویژه ای داشته باشد.

حیدری در تشریح اولویت های سازمانی و راه های احیاء سازمان تامین اجتماعی که می بایستی متولیان دولت جدید به آن امعان نظر ویژه و خاص داشته باشند، به بیان 20 راهکار دولت جدید برای احیای این سازمان پرداخت که عبارتند از:

1- اصلاح اساسنامه: لغو تغییرات نامساعد و مغایر با قانون و اصول و قواعد بیمه ای که طی سالهای 1387 تاکنون در مورد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اعمال شده و بموجب آن سه جانبه گرایی، حفظ استقلال مالی واداری و شخصیت مستقل حقوقی، تناسب اختیار و مسئولیت ارکان تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی سازمان و... دچار خدشه و خلل اساسی شده است.

2- تولید و انباشت سرمایه اجتماعی سازمان: مهمترین سرمایه هر سازمانی را میتوان سرمایه انسانی آن دانست ولی طی سالهای گذشته نه تنها توجه لازم به این سرمایه صورت نگرفت بلکه لطمات جبران ناپذیری به بدنه مدیریتی و کارشناسی آن وارد شد و میهمانان ناخوانده زیادی با اتوبوس و بدون بلیط وارد این مجموعه شدند. بنابراین بنظر می‌رسد تعالی بخشی به سرمایه انسانی وبهینه سازی نظام مدیریت منابع انسانی بویژه توجه به آئین نامه استخدامی ونظام پرداختهای آن یکی ازضروریات سازمانی میباشد.

3- تجدید ساختار: روزآمد سازی ساختار هر سازمان با توجه به شرایط عصری و مولفه ها و متغیرهای پیرامونی، یکی از ضروریات هر سازمانی است ولی در سازمان تامین اجتماعی نه تنها ارتقاء ساختاری انجام نشده است بلکه حتی ساختارهای ضروری قبلی نیز دچار تحدید و تقلیل شده اند فلذا بنظر میرسد ایجاد یکپارچگی و انسجام ساختاری و بهبود ساختار یکی از الزامات حرکتی اولیه سازمان می باشد.

4- مدیریت دانایی: طی سالهای اخیر بخشهای پژوهشی، فکری و دانش بنیان سازمان تامین اجتماعی قلع و قمع شده‌اند و در حالی که تمامی سازمانها به سمت شکل دهی سازمان دانش بنیان و دانایی محور متناسب و پاسخگو به شرایط روز، حرکت می کنند این امر در سازمان تامین اجتماعی مغفول مانده وسازمان را در مقابل شرایط متحول درونی و بیرونی، بدون سلاح و دفاع رها کرده است، فلذا بایستی در زمینه تقویت و تحکیم جایگاه تفکر و اندیشه ورزی سازمان تامین اجتماعی فکری اساسی نمود.

5- سازمان یادگیرنده: انجام آموزشهای بدو استخدام، ضمن خدمت و بازآموزی، مهارت افزایی و ارتقاء توان و دانش سازمانی، استفاده حداکثری از فنون جدید نظیر آموزش الکترونیکی یکی از نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی بوده و هست و درحال حاضر که نیروهای با تجربه سازمان بازنشسته شده اند و چندین هزار نیروی دارای تحصیلات پائین طی این 8 سال استخدام شده اند، توجه به این امر حیاتی تر خواهد بود.

6- نگاشت آینده: توجه به امر برنامه ریزی و آینده پژوهی و تدوین برنامه استراتژیک روزآمد و پاسخگو به شرایط سازمان تامین اجتماعی بر پایه یک فرآیند جامع علمی از الزامات حرکتی هر سازمانی است که متاسفانه در طی این 8 سال به این موضوع در حرف و عمل و ساختار بی توجهی و کم اعتنایی زیادی صورت گرفت و اساساً تغییرات هر ساله ارکان عالی و اساسنامه، تحقق این امر را ناممکن ساخته بود تا آنجا که حتی فرآیند تدوین، تصویب و اجرای برنامه و بودجه سالانه آن نیز دچار مشکل است.

7- سازمان پاسخگو: بهبود سیستم ها و روشها، بهینه سازی فرآیندها، اصلاح، توسعه و تعالی سازمانی، ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و در یک کلام پاسخگویی سازمانی و تکریم و احترام به ذینفعان از امور فراموش شده در سازمان تامین اجتماعی طی سالهای اخیر بوده است و حتی برخی از اقدامات گذشته دراین زمینه نظیر کمیته روانسازی امور، نظام پیشنهادات و... به تعطیلی گرائیده است.

8- سازمان موثر و فعال: حضور کارآمد و تاثیر گذار سازمان تامین اجتماعی در مجامع تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور برای صیانت و ارتقاء مصالح و منافع سازمانی و پیشگیری و جلوگیری از تحمیل قوانین و تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و تبیین مباحث علمی و کارشناسی سازمان برای دفاع از کلیت و خط قرمزهای کارشناسی سازمان طی سالهای اخیر در محاق مسائل سیاسی و شخصی قرار گرفته است که نتیجه این امر تصویب بسیاری از طرحها و لوایح مغایر با اصول وقواعد بیمه ای و سرریزهای حمایتی به این سازمان بوده است.

9- ترمیم وجهه سازمانی: بهر تقدیر سازمان تامین اجتماعی طی 8 سال گذشته از نام نما (Brand) خدمت رسانی خود دور شده بود و به محلی برای تامین مطامع سیاسی و شخصی برخی از افراد و یا مستمسکی برای منازعات سیاسی و کشمکشهای قدرت بین قوای مختلف تبدیل شده بود. درحالی که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدمت رسان اجتماعی است و بایستی وجهه آن نزد ذینفعان، شرکای اجتماعی، افکار عمومی و... ترمیم و اصلاح گردد.

10- سیاست زدایی: سازمان تامین اجتماعی حق الناس، امانت مردم، مشاع و بین النسلی است و مکلف و مبعوث به ارائه خدمات بیمه ای به ذینفعان براساس اصول و قواعد بیمه ای است و نبایستی وارد دعواها و نزاع های سیاسی شود و تنها کسانی می‌توانند داعیه دلسوزی و دغدغه مندی نسبت به آن داشته باشند که آنرا خرج مطامع و اهداف و نیات سیاسی، شخصی خود نسازند و پرچم آن را سفید نگه دارند. چرا که این سازمان مأمن و خانه امید و نقطه امید و اتکاء بخش قابل توجهی از اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و بایستی باشد.

11- اسناد بالادستی: باتوجه به غفلت سازمان طی 8 سال گذشته برای حضورفعال و موثر در مجموعه های راهبردی کشور که تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام را برعهده دارند و عدم وجود اصول و سیاستهای کلی نظام در زمینه "تامین اجتماعی" می‌بایست هر چه سریعتر در این زمینه اقدام و بویژه صورت گیرد.

12- تعمیم و گسترش بیمه: بمنظور بهبود نسبت وابستگی سازمان تامین اجتماعی و ایجاد رشد بیشتر در ورودی ها به نسبت خروجی‌های آن و با توجه به اینکه در اثر تصویب و اجرای قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و عدم اعمال مدیریت و نظارت صحیح بر نحوه اجرای امور و فقدان مدیریت و ساماندهی بهینه مصارف، تعداد مستمری بگیران سازمان طی یک دهه اخیر دوبرابر شده است، لازم است تا درخصوص تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی به افراد مشمول قانون تامین اجتماعی اقدامات بایسته ای صورت گیرد بویژه آنکه غالب ورودی های سالهای اخیر ریسکهای پرخطر گزینشی بوده‌اند، که سریعاً به دایره خروجی های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

13- تامین و تضمین مالی: مدیریت بهینه مالی و تنظیم گردش مطلوب نقدینگی سازمان تامین اجتماعی با وصول بموقع حق بیمه و مطالبات سنواتی بیمه ای و بویژه وصول مطالبات سنواتی سازمان از دولت در قالب پول نقد یا ارز و یا املاک و ساختمان و در غیر اینصورت سهام دولتی دارای بازدهی و نقدشوندگی بالا برای تامین منابع لازم جهت پوشش مصارف بیمه ای و درمانی سازمان.

14- - محاسبات بیمه ای: یکی از غفلت‌های تاریخی سازمان، فقدان توجه کافی به مقوله آمار – بیمه (آکچواریا) و اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای است که در صورت توجه بیشتر، بسط و گسترش مفاهیم و آموزه های آن در سطح سازمان و فرهنگ سازی آن در سطح جامعه بویژه نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور، میتوان امیدوار بود که از اتخاذ تصمیمات و تصویب مصوبات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای جلوگیری شده و شرایط فعلی و تعهدات آتی سازمان برای تصمیم گیران بخوبی تبیین می شد.

15- فناوری اطلاعات و ارتباطات: اگرچه سازمان تامین اجتماعی پیشگامی زیادی در این عرصه داشته است و توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل نموده است ولیکن شکل دهی یک نظام یکپارچه و چند بعدی فناوری اطلاعات وارتباطات و ارائه خدمات الکترونیکی، اینترنتی و تحت وب بصورت برخط یکی از الزاماتی است که بایستی در سازمان تامین اجتماعی به آن توجه شود. بویژه آنکه طی 8 سال اخیر هزینه های گزاف ولی بی ثمری صرف پروژه کارت هوشمند، دیتا سنترها و... سازمان شده است.

16- ارتقاء فرهنگ بیمه‌ای: با توجه به سطح پائین دانش بیمه های اجتماعی در بین خاص و عام و ضرورت ارتقاء فرهنگ بیمه های اجتماعی در بین ذینفعان بالفعل (بیمه شدگان و مستمری بگیران) و بالقوه (مشمولین قوانین کار وتامین اجتماعی) وشرکای اجتماعی و مسئولین و متولیان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور، لازم است تا سازمان تامین اجتماعی به تولید و نشر محتوا، مدیریت ارتباطات و انجام امور فرهنگی و اجتماعی و اجرای کمپین های اطلاع رسانی لازم اقدام نماید.

17- خدمات رسانی مطلوب: ایجاد سرعت و سهولت و دسترسی مطلوب به خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی بویژه از طریق تقویت و گسترش عمودی و افقی فعالیت کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی که زمینه برخورداری عادلانه و فرصت و دسترسی برابر به خدمات را فراهم می سازد. تحقق این امر در امتزاج با مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند باعث تسهیل و تسریع امور ذینفعان گردیده و دستیابی به رضایتمندی شرکای اجتماعی را میسر خواهد ساخت.

18- بهینه سازی نظام مدیریت: تغییرات سریع ارکان و اساسنامه سازمان، ورودی اتوبوسی و بدون بلیط عده کثیری نامدیر و تعمیم تغییرات مدیریتی تا پائین ترین سطوح سازمان صرفاً براساس مسائل سیاسی، باندی و شخصی و استفاده از مدیران غیر سازمانی حتی در سطوح عملیاتی و اجرایی (نظیر استان مازندران) که به تحقیر پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان منجر گردید و... باعث برهم خوردن قوام و شاکله مدیریتی سازمان شده است که لازم است این حوزه مورد بازسازی ترمیمی و جبرانی قرار گرفته و نسلی از مدیران آینده برای سازمان تربیت شوند.

19- نظام پایش و پیمایش: تغییرات سریع مدیریتی بدون توجه به تخصص و تعهد سازمانی، اولویت یابی غلط وتسلط مباحث شخصی، باندی و سیاسی بر تغییرات مدیریتی، عدم وجود هدف و برنامه عملیاتی، کوتوله کردن ستادهای فکری و فرابخشی و بین بخشی و... باعث ایجاد احساس یله بودن در بدنه استانی و اجرایی سازمان شد، فلذا لازم است تا اقدامات نظارتی و طرحهای ارزیابی و ارزشیابی لازم طراحی و بمورد اجرا گذارده شود.

20- تعامل با شرکای اجتماعی: متاسفانه به تناسب کم رنگ شدن سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان و متناسب با غیر واقعی شدن برخی از این تشکل ها و یا اقدامات ناصواب معطوف به اهداف شخصی برخی از متولیان آنها، روابط و تعاملات سازمان تامین اجتماعی با این شرکای اجتماعی طی این سالها دچار تغییر و تبدیل و شدت و ضعف زیادی شد بنابراین لازم است تا سازمان در این عرصه و بطور نظام مند تعاملاتی را با شرکاء اجتماعی جهت صیانت از کیان و حریم سازمان (و نه دفاع از اشخاص و حضور در تبلیغات انتخاباتی و رفع مشکلات حقوقی شخصی افراد و...) برقرار نموده و سامان دهد.

علی حیدری در ادامه اظهار داشت: طی 8 سال اخیر اولویت های سازمان تامین اجتماعی و منافع و مصالح این سازمان و ذینفعان اصلی آن و... چنانکه باید و شاید مورد توجه متولیان امرنبوده و بیشتر منازعات سیاسی، رقابتهای انتخاباتی، منافع حزبی و مقاصد باندی و مطامع شخصی ملاک فکر و عمل سازمان بوده است و متاسفانه بارها شاهد بودیم که علیرغم اینکه در مجلس، دولت و... طرحها و لوایح مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و برخلاف مصالح سازمان مطرح بود و می بایست کل سازمان از صدر تا ذیل برای تبیین مواضع سازمان بسیج می شدند ولی بخشهایی از سازمان به‌دنبال بهره گیری از امکانات سازمان برای منازعات سیاسی، رقابتهای انتخاباتی و رفع مشکلات حقوقی شخصی بودند و در این راه برخی از همکاران سازمانی، نشریات سازمانی و مدعیان شرکای اجتماعی را نیز با خود همراه می ساختند.

وی افزود: بنابراین لازم است سازمان تامین اجتماعی دوباره احیاء شود و شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری آن محقق گردیده و اولویتهای سازمانی (و نه فردی، سیاسی و...) آن مد نظر ارکان و مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و بیش از پیش و بهتر از گذشته به اولویتهای سازمانی که برخی از آنها فوقاً فهرست گردید، بپردازد.

این کارشناس تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی متکفل "تدبیر" معیشت و سلامت و نقطه اتکاء و "امید" به آینده نزدیک به چهـل میلیون نفـر می باشـد و بی شک دولت " تدبیر و امید" اگر بخواهد به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند می بایستی "تدبیر و امید" را به این سازمان برگرداند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر