کد خبر: 1366 A

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در گفتگو با ایلنا:

دبیرکل یونسکو در ایران هدف عالی یونسکو را صلح جهانی و زندگی بهتر برشمرد و گفت: رسیدن به این اهداف از طریق آموزش، رشد علوم اجتماعی و انسانی، ارتباطات وفرهنگ امکانپذیر است.

مشهد - ایلنا: دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از بررسی عملکرد خانه های ریاضی ایران در صحن اجلاس عمومی یونسکو خبر داد.

دکتر محمد رضا سعید آبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در نیشابور با اشاره به ارتباط یونسکو و خانه های ریاضی گفت: همه ی کشورها به دنبال توسعه اند و یکی از راههای توسعه، توجه به علوم پایه به عنوان راهی برای صلح پایدار می باشد که هدف خانه ریاضیات نیز توسعه علوم است.
وی ادامه داد:  یکی از اهداف نامگذاری سال ها توسط یونسکو مانند سال جهانی ریاضی، نیز ترویج علوم و آمادگی برای همکاری بیشتر با خانه های ریاضی و همچنین در نظر گرفتن جایزه ویژه سالانه یونسکو در قالب خانه ریاضیات به پژوهشگران واستادان ودانش آموزان  ممتاز در این عرصه است.
سعید آبادی با اشاره به طرح های این کمیسیون اظهار داشت: در آینده ای نزدیک گزارشی از عملکرد خانه های ریاضی ایران برای یونسکو ارسال و در صحن عمومی اجلاس یونسکو در بخش علوم بررسی می شود که این امر موجب ارتباط بهتر شورای خانه های ریاضیات با مجامع بین المللی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر