کد خبر: 148 A

برای حمایت از فروشندگان تولیدات خانگی که توانایی اجاره مکان را ندارند شهرداری باید فضاهایی در اختیار قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.

مشهد ایلنا: رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهرمشهدبرفروش محصولات داخلی درشب بازارها و روز بازارهای سطح شهر تاکید کرد.

به گزارش ایلنا از مشهد، شهرمشهد فاطمه غیور افزود: هدف اصلی تشکیل روزو شب بازارها ی حمایت از تولید کنند گان محصولات خانگی و جمع آوری دست فروشان از سطح شهر بود که بر اساس آن تا کنون چند روزو شب بازار درسطح شهر شکل گرفته است.

و ی درادامه با بیان اینکه برنامه ای برای افزایش شب بازار ها نداریم، گفت:اساس شکل گیری این نوع بازارها بر مبنای وجود نیازبه مکان هایی برای ساماندهی دست فروشان و برخی از مشاغل خانگی بوده است.

غیور با تاکید بر اینکه برای حمایت از فروشندگان تولیدات خانگی که توانایی اجاره مکان را ندارند شهرداری باید فضاهایی در اختیار قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، عنوان کرد: یکی دیگر از دلایل ایجاد شب بازار ها ساماندهی پراکندگی ارائه محصولات تولیدکنندگان خانگی در سطح شهر و رفع مزاحمت های ترافیکی است.

و ی عنوان کرد: باید تمهیداتی در نظر گرفت تادرشب بازارها و روز بازارهای شهر امکان فروش محصولات داخلی و جودداشته باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر