کد خبر: 16247 A

سکونت گاه هایی که بوی تهدید می دهد؛

یشتر موارد عدم استحکام بنا مربو ط به سا ختمان هایی است که زمان ساخت آنها در دوره ها ی گذشته بوده و یا ساختمان های قولنامه ای هستند که می توان گفت استحکام بنا امروز نقش مهمی د رکاهش اثرات نامطلوب ناشی ازبحران دارد.

ایلنا - مشهد: رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به سکونت 800هزار نفر در حاشیه شهرو بافت های فرسوده ی مشهد هشدارداد.

به گزارش ایلنا از مشهد جواد داوودآبادی با بیان این مطلب افزود: این جمعیت که در حاشیه شهر ساکن هستند به دلیل اینکه ساختمان های آنها قولنامه ای بوده و یا فاقد پایانکار می باشند به لحاظ ایمنی از درصد ضعیف تری بر خودار هستند.

وی با بیان اینکه مقاوم سازی ساخت و سازها باید درتمام سا ختمان های شهردیده شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر روند ساخت و ساز ها ازروند مطلوبی بر خوردار است، به گونه ای که درهنگام احداث بنا فرد ابتدا باید پروانه ساختمانی دریافت کرده و پس از احداث بنا نیز بایدپروانه پایانکار در یافت کند که همه این مراحل زیر نظر مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی انجام می شود که این مهندسان نیز بر اساس ضوابط 20 گانه ی تعیین شده از سوی سازمان بر عملکرد سا ختمان ها نظارت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه یشتر موارد عدم استحکام بنا مربو ط به سا ختمان هایی است که زمان ساخت انها در دوره ها ی گذشته بوده و یا سا ختمان های قولنامه ای هستند، عنوان کرد: استحکام بنا امروز نقش مهمی د رکاهش اثرات نامطلوب ناشی ازبحران دارد.

این مقام مسوول همچنین سه مبحث مهم سلامت، ایمنی و رعایت قوانینی مربوط به محیط زیست را از جمله مواردی دانست که باید در سا خت و سازها رعایت شود، افزود: بررسی کیفیت سا خت و سازها و تجربه نشان می دهد باید نوع کیفیت و قوانین مربوط به امنیت و سلامت در ساخت و سازها بر اساس کاربری ساختمان هاتعریف شود.

وی با بیان اینکه نوع ملاحظات دیده شده در مجتمع های مسکونی، تجاری و یا سا ختمان ها ی اداری باهم متفاوت است، خاطر نشان کرد: باید نوع سیستم ایمنی و حفاظتی با توجه به نوع کاربری دیده شده درسا خت و سازها رعایت شود.

وی شهر مشهد را باتوجه به موقعیت ویژه آن به لحاظ وجود بارگاه حضرت رضا(ع) دارای ویژگی های متفاوت خواند و تصریح کرد: معماران باید برنامه ریزی ها را به گونه ای انجام دهند که ایده ها ی جدید و نوینی درعرصه ی ساخت و سازی بر اسا س دکترین شهرسازی این شهر اتفاق بیفتد.

وی یکی از ضروریات امروز پایتخت معنوی ایران را وجود برنامه منسجم و دکترین شهرسازی اعلام کرد و افزود: اصول دکترین شهر سازی مشهد بر اسا س محوریت موضوع زیارت بوده که در این طرح همه موارد در خصوص ایمنی و سلامت خانواده نیز رعایت شده است.

داوودآبادی یکی از دستاوردهای جوامع بشری را توسعه شهری براساس برنامه های جامع و چند ساله دانست و گفت: متاسفانه یکی از مشکلات امروز کشور ما عدم ارائه برنامه ها و چشم انداز های توسعه شهری است که در برخی مواقع به صورت کلی و غیر کارشناسی انجام می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر