کد خبر: 17515 A

رای اینکه بعد از ترک افراد ترک کرده به دلیل مسائل خانوادگی و اشتغال به سمت مواد کشیده نشوند در نظر داریم در کارگاه هایی آموزش های لازم به آنها ارائه شود که به همین دلیل نیازمند همکاری شهرداری در ساخت این نوع کارگاه های آموزشی هستیم.

ایلنا- مشهد: در دویست و پانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد اعضاء به بررسی وضعیت اجتماعی و اشتغال معتادان ترک کرده اند، پرداخت و مجموعه های مختلف و متولی را موظف به رسیدگی به وضعیت اینگونه افراد از طریق ایجاد گا رگاه های آموزش اشتغال کردند.

به گزارش ایلنا از مشهد؛ در مهم ترین دستورکاراعضاء به بررسی نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی پیرامون کمک به حرفه آموزی و اشتغال معتادان تحت مراقبت پرداخته شد و صادقی، جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دراین رابطه اظهار کرد: مکانی که برای معتادان احداث شده حدود 400 نفر ظرفیت دارد که معتادان بی خانمان را که در خیابان ها سرگردان هستند جمع آوری کرده و طی 1 تا 3 ماه آنها را ترک می دهند.

وی ادامه داد: برای اینکه بعد از ترک افراد ترک کرده به دلیل مسائل خانوادگی و اشتغال به سمت مواد کشیده نشوند در نظر داریم در کارگاه هایی آموزش های لازم به آنها ارائه شود که به همین دلیل نیازمند همکاری شهرداری در ساخت این نوع کارگاه های آموزشی هستیم.

درهمین رابطه غلامرضا بصیری پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به این مطلب که خیلی از مسئولین وضعیت بد معتادان در شهر را می یبنند و کاری نمی کنند، نیز بیان کرد: باید طی بررسی های لازم یکسری معتادانی که قابلیت نگهداری در خانه سبز را ندارند به مراکز ترک اعتیاد منتقل شوند.

در ادامه محمد کمال سرویها، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز د راین خصوص اضافه کرد:باید با توجه به بودجه ای که در شهرداری برای آموزش داریم کارگاه هایی را ایجاد کنیم تا این معتادان بعد از پاک شدن آموزش ها و مهارت هایی را ببینند تا بتوانند در آینده زندگی خود را اداره کنند و درآمدی برای ادامه زندگی خود داشته باشند.

فاطمه غیور، دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: این افراد بعد از پاک شدن نیز باید کاملا تحت پوشش باشند و به آنها رسیدگی شود تا دوباره به صورت معتاد به جامعه برنگردند.

در پایان این موضوع مقرر شد، جلسه ای بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و امور مشارکت های مردمی صورت گرفته تا هماهنگی های لازم برای رسیدگی به وضعیت معتادان و درمان آنها انجام شود. بررسی نامه مدیریت موسسه جنبش عمارها در خصوص طرح های فرهنگی و اجتماعی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده دراین نشست بود که نماینده این جنبش گفت: با توجه به ولادت اما رضا (ع) در تاریخ 8/8/88 این جنبش فعالیت خود را به صورت گسترده شروع کرد و به بررسی آسیب شناسی فرقه های فراماسونری، بیداری اسلامی، شیطان پرستی و... پرداخت.

وی ادامه داد: امسال طرحی را برای جوانان در ایستگاه های صلواتی به مناسبت عید غدیر خم با عنوان معراج در نظر گرفته ایم که قرار است در ایستگاه های صلواتی سطح شهر یکسری برنامه ها وفعالیت هایی را اجرا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این جنبش وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست تقاضای کمک های مالی و معنوی از شورای شهر را داریم تا بتوانیم طرح خود را اجرا کنیم.

دراین باره نیز کمیسیون تصمیم گرفت سازمان فرهنگی شهرداری مشهد طرح را بررسی و همکاری های لازم را انجام دهد. ارائه گزارشی پیرامون پی گیری مصوبات یکی دیگر از موضوعاتی بود که طی آن 25 مسجد بازدید شده مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد؛ از محل بودجه کمک به مساجد اعتبار لازم د راختیار آنها قرار گیرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر