کد خبر: 22674 A

استاندار خراسان رضوی تاكید كرد؛

برای توسعه اقتصاد استان كلان نگری، داشتن راهبرد مشخص و برنامه ریزی مدون جهت توسعه متوازن مناطق مختلف امری ضروری است.

ایلنا - مشهد: استاندار خراسان رضوی گفت: زحمات فعالان اقتصادی به عنوان ظرفیت های استان در خور توجه و قابل تكریم است.

به گزارش ایلنا از مشهد، محمد حسین فروزان مهر در دیدار با نمایندگان تشكل های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: دستیابی به رشد اقتصادی با بهره گیری از توان مردمی و مشاركت بخش خصوصی جزو راهبردهای اصلی مدیریت استان است.

وی ادامه داد: استاندار خراسان رضوی با اذعان به وجود شكاف توسعه در بخش های مختلف استان، گفت: از بین بردن این شكاف و ایجاد تعادل در توسعه نیاز مند زمان و منابع كافی است.

فروزان مهر خاطر نشان كرد: در شرایط اقتصادی كنونی علی رغم وجود مشكلات متعدد می توان متناسب با شرایط و با استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های استان طرح های توسعه ای را اجرا كرد.

وی تصریح كرد: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان از تمام ظرفیت های قانونی موجود در مسیر تحقق این هدف استفاده خواهد كرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: به منظور حمایت از مردمی شدن اقتصاد، تغییر فرآیند ها و بروكراسی دیوان سالارانه ضروری ست.

فروزان مهر به معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی ماموریت داد تا بخش نامه ها و آیین نامه هایی كه روند تولید و سرمایه گذاری در استان را با چالش مواجه می كند؛ احصا نماید.

وی افزود: برای اصلاح آن دسته از قوانینی كه حركت استان در این مسیر را با كندی مواجه می كند؛ با پیگیری از طریق ظرفیت قابل توجه و بالای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دولت اقدام خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان نیز اشاره كرد و گفت: با توجه به مزیت های نسبی و منطقه ای خراسان رضوی زمینه برای حضور سرمایه گذاران فراهم است كه باید با برنامه ریزی و اقدامات حمایتی مناسب از تمامی آن ها در مسیر رشد و توسعه استان بهره جست.

وی با بیان این كه استعداد خراسان رضوی در جذب سرمایه گذاری و ارتقای شاخص های تولید و صنعت به مراتب از سایر استان های كشور بیشتر است بر استفاده بهینه از این ظرفیت تاكید كرد.

فروزان مهر خواستار فعالیت جدی تر ستاد سرمایه گذاری استان و احصاء ظرفیت های سرمایه گذاری موجود از سوی این ستاد شد و تاكید كرد: با معرفی علمی و دقیق فرصت های سرمایه گذاری استان به سرمایه گذاران تمایل آنان برای حضور در استان بیشتر خواهد شد.

وی افزود: ایجاد پنجره ای واحد برای ارایه خدمات به سرمایه گذاران و اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری از جمله موارد حایز اهمیتی است كه باید نسبت به تحقق آن اقدام شود.

به گفته وی باید با برنامه ریزی، تعامل و انسجام بیشتر بخش های تعاونی، برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد منطبق با برنامه پنجم توسعه تلاش كرد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به موضوع بهبود فضای كسب و كار و كار آفرینی اشاره و تاكید كرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ بیكاری از وضعیت موجود باید به هفت درصد كاهش پیدا كند كه برای دست یابی به این هدف افزایش بهره وری نیروی كار، تعامل بازار كار و سایر بازارهای اقتصادی امری اجتناب پذیر است.

وی افزود: بازار كار و خدمات، بازار سرمایه و بازار پولی بهم متصل هستند به طوریكه اگر بازار سرمایه خوب عمل نكند و بازار كار و خدمات نیز بازار سرمایه را همراهی نكند در مسیر توسعه قطعا با چالش مواجه خواهیم شد.

فروزان مهر گفت: به منظور ایجاد امنیت شغلی پایدار در بخش كار گری استان و همچنین انگیزه بیشتر كار فرمایان موضوعات مرتبط با بیمه و تخفیفات این حوزه و ظرفیت های قانونی قابل استفاده در این مسیر نیز پیگیری خواهد شد.

وی گفت: به منظور ایجاد امنیت شغلی در بخش كارگری و انگیزه بیشتر در كارفرمایان، از موضوعات مرتبط با بیمه و تخفیفات آن و ظرفیت های قانونی قابل استفاده در این مسیر استفاده می شود.

استاندار خراسان رضوی در پایان از مدیران بانك های دولتی و خصوصی خواست تا بخش های اقتصادی استان را همراهی كنند و بر اساس تكالیف خود نسبت به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش آن ها اهتمام ورزند.

وی به صنایع استان نیز توصیه كرد: به منظور ارتقای بهره وری از فرصت بوجود آمده در خصوص نوسازی صنایع استفاده كنند و برای كاهش هزینه های تمام شده تولید با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت جدی وارد عمل شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر