کد خبر: 356 A

برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی؛

در سال جاری اقدامات سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد برای توافق نهایی با مالکان جهت تملک اراضی حاشیه شهر با سرعتی بیشتری پیگیری می‌شود.

مشهد - ایلنا: تملك زمینهای حاشیه شهر توسط سازمان زمین و مسكن شهرداری برای ایجاد تحولات بنیادین در این مناطق مهم ترین موضوعی بود كه در جلسه ی این هفته ی كمیسیون فنی و عمران شورا مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از مشهد، در دویست و هجدهمین جلسه كمیسیون فنی عمران شورا تفریغ بودجه سال 90 سازمان زمین و مسكن شهرداری مورد بررسی قرار گرفت كه در این رابطه مرتضی حقیقی، مدیر عامل سازمان مسكن و شهرسازی شهرداری با توضیح ابعاد گوناگون عملكرد این سازمان در بودجه سال 90، در پاسخ به سوال های كمیسیون پیرامون تحقق نیافتن برخی طرح های مطالعاتی دلیل آن را عدم توافق نهایی با مالكین برای تملك دانست و عنوان كرد: با اقدامات صورت گرفته در سال جاری این قبیل اقدامات با سرعتی بیشتری پیگیری می شود.

رئیس كمیسیون فنی عمران نیز در این رابطه با اشاره به اهمیت نقش این سازمان در به ثمر رسیدن بسیاری از سیاست گذاری های شهری ضمن مثبت ارزیابی كردن فعالیت های سازمان زمین و مسكن پیشنهاد كرد تا این سازمان با تعامل بیشتر با نهاد های سیاست گذار، در خصوص تملك زمین های حاشیه شهر در راستای ایجاد تحولات بنیادین در این مناطق اقدام كند.

در ادامه بررسی لایحه شهرداری در خصوص قرارداد مشاركتی با بخش خصوصی در زمینه ساخت ساختمان های بلند مرتبه، دومین دستور كار كمیسیون بود كه جواد داوودآبادی ضمن بازخوانی ضوابط و مقررات مصوب بر روی اراضی مورد بررسی، از نماینده معاونت معماری و شهرسازی خواست تا نسبت به ابعاد مختلف موضوع نظیر نوع جرم گذاری ها، رعایت دید شهری، سایه اندازی پروژه و همچنین بحث كریدور باد توضیح دهد.

در این راستا علی شیرازی، مدیر طرح های توسعه ی شهری شهرداری گفت: در كارگروهی تحت عنوان كمیته فنی با حضور مشاوران طرح زوایای مختلف پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

در پایان موضوع كمیسیون با تاكید بر اصول و ضوابط شهرسازی ضمن تائید مباحث عمرانی، موضوع را جهت بررسی مباحث مالی آن در اختیار كمیسیون مشاركت های كلان اقتصادی شورا قرار داد.

بررسی طرح جمعی از اعضای شورا در خصوص تملك ایستگاه ها و محل های دپوی خط سوم و چهارم قطار شهری دیگر دستوركار ری بود كه داوودآبادی به عنوان طراح موضوع در توضیح آن با اشاره به تجربیات خطوط یك و دو قطار شهری گفت: انحرافات از برنامه زمانبندی نشانگر این واقعیت بود كه یكی از عوامل تاثیر گذار در تاخیرات پیش آمده بحث تملك اراضی و ایستگاه های خطوط و همچنین عدم برنامه ریزی مدون در ساخت ایستگاه ها و محل دپو بوده است به همین دلیل برای جلوگیری از این قبیل مسائل، شهرداری را موظف به تعریف بسته های سرمایه گذاری و همچنین انتشار اوراق مشاركت جهت سرعت بخشیدن به بخش سرمایه بر تملك اراضی كرده ایم.

رئیس كمیسیون فنی عمران شورا ابراز امیدواری كرد: با عملیاتی شدن طرح مورد نظر مشكل تملك كه یكی از اصلی ترین مشكلات پیش روی پروژه احداث خطوط قطار شهری به شمارمی آید مرتفع شود.

نماینده شركت قطار شهری نیز با حضور در جلسه ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده طرح مذكور را تحولی بنیادین در سرعت بخشی به بحث تملك با آینده نگری مطلوب دانست.

در ادامه كمیسیون نیز ضمن تائید موارد مطرح شده موافقت خود را در طرح تملك ایستگاه های خطوط 3 و 4 قطار شهری اعلام كرد.

چهارمین دستوركار كمیسیون نیز به بررسی طرح جمعی از اعضاء‌ در ارتباط با ایجاد جایگاه های سوخت اختصاص داشت كه در طرح مورد نظر شهرداری موظف می شد، قبل از هر گونه اقدامی جهت ایجاد جایگاه سوخت تائید كمیسیون حمل و نقل و ترافیك و امور خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر را اخذ نماید،‌كه با مخالفت كمیسیون مواجه شد.

در این رابطه داوودآبادی وجود ضوابط و همچنین مصوبات گذشته شورا و كمیسیون ماده 5 را دلیل اصلی رد طرح مذكور دانست و افزود: نگاه كلان به موضوع ما را به سمتی می برد كه شرایطی را داشته باشیم تا وقت شهروندان در صف های پمپ بنزین تلف نشود.

در ادامه كمیسیون مباحث مطرح شده ضوابط و مصوبات گذشته را كافی دانستند و با طرح مورد نظر مخالفت كردند.

پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در ارتباط با بازسازی و بهسازی پادگان حمیدیه دیگر دستوری بود كه در ابتدای آن رئیس مركز مطالعات و طراحی شهری شهرداری مشهد ضمن ارائه گزارش از روند اقدامات صورت گرفته از برگزاری تعداد 8 جلسه در غالب كارگروه راهبردی طرح و همچنین برگزاری بیش از 15 جلسه كارگروه فنی و تخصصی در ارتباط با موضوع خبر داد و افزود: پس از اتمام مطالعات و پایان یافتن فاز یك طرح و مصوب شدن آن نیاز های اولویت دار پادگان شناسایی و قرارداد برای مستحدثاتی نظیر دیوار و سرویس های بهداشتی صورت گرفته است.

محمد رضا مسعودی برخی مشكلات پیش رو را ناشی از عدم كفایت پیمانكاران دانست و افزود: با تدابیر در نظر گرفته شده شده، امیدواریم به زودی شاهد مرتفع شدن این موارد باشیم

مسئول پیگیری بازسازی و بهسازی پادگان حمیدیه اما نسبت به عدم پیشرفت كار پس از گذشت 18 ماه از شروع، هشدار داد و عنوان كرد: پس از گذشت یك سال و نیم از تائید و تصویب طرح مورد نظر، تغییری در سایت پادگان صورت نگرفته كه این موضوع با توجه به شروع فصل جدید حركت زائران راهیان نور به سمت مناطق مذكور قابل قبول نیست.

موحدیان با بیان این مطلب كه استان خراسان رضوی بیشترین كاروان راهیان نور ارسالی به سوی مناطق عملیاتی را دارا می باشد، افزود: افق طرح اسكان 5 هزار نفر در پادگان حمدیه است كه در حال حاضر روند پیش رو مطلوب نمی باشد.

بر این اساس داوودآبادی ضمن تائید نگرانی های بوجود آمده در خصوص پادگان حمیدیه دلیل اصلی تاخیرات را طولانی بودن فاز مطالعات بیان كرد.

در ادامه این دستور كار اعضای كمیسیون مقرر كردند، با توجه به بعد مسافت اختیارات اجرایی موضوع به كمیته راهبردی تفویض شده تا بدینوسیله تحولی در فرآیند كار انجام شود. همچنین كمیسیون این اطمینان را داد كه بحث های مربوط به ردیف بودجه هزینه موضوع با پیگیری مجددا در سال جاری دیده شود.

پیگیری روند احداث پاركینگ محله در مناطق 9 و 10 شهرداری ششمین دستور كاركمیسیون بود.

در این خصوص مدیر منطقه 10 شهرداری مشهد از تهیه لیستی بالغ بر 30 محل جهت ایجاد پاركینگ در این منطقه خبر داد و افزود: اراضی مذكور به همراه كروكی طی نامه ای به سازمان زمین و مسكن برای تملك ارائه شده است.

ضمیری مهمترین مشكل پیش رو در ایجاد پاركینگ در منطقه را عدم عمل به تعهدات اداره كل راه و شهرسازی در واگذاری این اراضی عنوان كرد و از مكاتبه با دستگاه قضایی در این خصوص خبر داد.

داوودآبادی نیز ضمن انتقاد از عملكرد دستگاه مورد نظر با اشاره به توافقات انجام شده در گذشته و ذكر این موضوع كه آماده سازی اراضی همواره با در نظر گرفتن تاسیسات شهری انجام شده روند پیش رو را به لحاظ حقوقی اشكال دار خواند و موضوع تامین پاركینگ را جز تعهدات اداره كل راه و شهرسازی دانست.

در ادامه كمیسیون مقرر كرد، موضوع از طریق شهردار مشهد طی نامه ای رسمی پیگیری شود.

پارك موضوعی دانش نیز به عنوان دستوركار هفتم كمیسیون مطرح شد كه با توجه به بررسی های انجام شده توسط مدیریت نظارت عالیه شورا، نظرات این مدیریت جهت رفع مشكل به منطقه منعكس شود.

هشتمین و آخرین دستور كار كمیسیون نیز به بررسی و ارائه گزارش نهایی تقاطع های غیر همسطح در مشهد اختصاص داشت كه كمیسیون مقرر كرد تا سازمان حمل و نقل و ترافیك شهرداری كلیه تقاطع های غیر همسطحی را كه مشاور در طرح بازنگری حمل و نقل دیده است ظرف مدت 15 روز همراه با اولویت های اجرایی به كمیسیون جهت بررسی و ارائه نظر ارسال نماید و نهاد مطالعات نیز انطباق آنرا با طرح جامع و تفصیلی بررسی و گزارش نهایی را به كمیسیون ارائه دهد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر