کد خبر: 46989 A

مدیر كمیته امداد امام خمینی (ره) مشهد خبر داد:

طی این مدت اهدافی مانند ارتباط موثرومستمرزوجین با این اداره، ارتباط باواحد مشاوره جهت حل مشکلات ودر صورت نیاز ارجاع به کلینیکهای مشاوره سطح شهر، تحویل کتاب -بروشور وCDبه نوعروسان در قالب بسته های فرهنگی و ارسال پیامک مشاوره ای و آموزشی،پیش بینی شده است.

مدیر كمیته امداد امام خمینی (ره) مشهد از اجرای طرح ابتكاری بهبود فرایند زندگی و تحكیم خانواده ویژه نوعروسان تحت پوشش این اداره خبرداد.

به گزارش ایلنا از مشهد،قربانعلی حاجی زاده، گفت: با توجه به برگزاری کلاسهای آموزشی مستمر برای نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت دریافت جهیزیه، طرح ابتكاری بهبود فرآیند زندگی و تحكیم خانواده از سوی حوزه فرهنگی این اداره جهت زوجین اجرا می شود.

وی به تشریح این دوره آموزشی پرداخت و ادامه داد: این دوره آموزشی بصورت همایش و در10 ساعت برنامه ریزی شده است كه در آن سرفصلهای آموزشی مطابق با دستورالعمل برای زوجین برگزار می شود.

در ادامه حاجی زاده،تصریح كرد: در این دوره ها،مباحث بهداشت روانی،فرهنگی و اجتماعی به صورت عمومی و مباحث بهداشت فردی و احکام به صورت تخصصی تدریس و ارائه می گردد.

مدیر كمیته امداد مشهد از اجرای این طرح به مدت یکسال و به طور مستمرخبر داد و اظهار کرد: در طی این مدت اهدافی مانند ارتباط موثرومستمرزوجین با این اداره، ارتباط باواحد مشاوره جهت حل مشکلات ودر صورت نیاز ارجاع به کلینیکهای مشاوره سطح شهر، تحویل کتاب -بروشور وCDبه نوعروسان در قالب بسته های فرهنگی و ارسال پیامک مشاوره ای و آموزشی،پیش بینی شده است.

وی افزود: اولین مرحله از این دوره آموزشی از 20بهمن ماه سال جاری و با حضور 100 نفر از زوجین تحت پوشش این اداره آغاز به كار كرده است بطوریکه این امر با استقبال خوبی از طرف زوجین مواجه بود.

حاجی زاده ادامه داد: همچنین پیش بینی شده است تا در صورت فراهم شدن شرایط،منبعد نوعروسانی که طبق نظر مشاور دچار آسیب می باشند در کلاسهای آموزشی زوجین جهت حل مشکلات و آسیب شرکت نمایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر