کد خبر: 54493 A

نماینده قوچان در واكنش به پیام احمدی نژاد:

اگر بخواهیم این پیام را تحلیل محتوا كنیم متوجه می‌شویم كه رئیس‌جمهور در پیام خود به گزاره‌های دینی متوسل شده كه از این جنبه باید كارشناسان دینی نظر بدهند ضمن اینكه بایستی دراستفاده از این مفاهیم احتیاط ودقت زیادی داشت.

هادی شوشتری عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واكنش به اقدام محمود احمدی‌نژاد در نوع فرستادن پیام تسلیت به مناسبت مرگ هوگو چاوز به خبر نگار ایلنا در قوچان و فاروج گفت: اگر بخواهیم این پیام را تحلیل محتوا كنیم متوجه می‌شویم كه رئیس‌جمهور در پیام خود به گزاره‌های دینی متوسل شده كه از این جنبه باید كارشناسان دینی نظر بدهند ضمن اینكه بایستی دراستفاده از این مفاهیم احتیاط ودقت زیادی داشت.

به گزارش ایلنا شوشتری در تحلیل خود از رفتار رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور تحت تاثیر احساسات و روابط شخصی خود با چاوز چنین پیامی را ارسال كرده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر