کد خبر: 808 A

این شرکت دولتی خدمات خود را به صورت غیر قانونی با 50 درصد افزایش به شهروندان مشهدی ارائه می کرد.

یک شرکت دولتی به علت تخلفات بی شمار خود به به جریمه ای سنگین محکوم شد.
به گزارش ایلنا از مشهد، این شرکت دولتی به اتهام گرانفروشی در ارائه خدمات و اخذ وجوه اضافی از شهروندان و همچنین افزایش 50درصدی نرخ خدمات از سوی شعبه ششم تعزیرات حکومتی مشهد محکوم به پرداخت بیش از 420میلیارد ریال جزای نقدی شد.
بر اساس اعلام اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از مبلغ یاد شده نیمی به حساب صندوق دولت و نیم دیگر باید در حق شهروندان مسترد شود.
همچنین با طرح شکایت فردی مبنی بر گرفتن پول اضافی درقبال ارائه خدمات ازسوی یک هتل مطرح در مشهد
شعبه تعزیرات حکومتی  بابررسی مستندات موجود، تخلف گرانفروشی را محرز تشخیص  و این هتل  را به پرداخت بیش از 920 میلیون ریال جزای نقدی درحق شاکی وصندوق دولت محکوم کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر