کد خبر: 98945 A

جهت رفع نقیصه ایمنی و زیست محیطی، نیتروژن از شرکت های تامین کننده داخلی با خلوص 9/99 درصد تامین و خریداری شد و واحد پنجم تصفیه گاز برای نخستین بار در تاریخ پالایشگاه، در شرایط ایمن فشارگیری و راه‌اندازی شد.

ایلنا: رییس مهندسی فرآیند شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از هوازدائی واحد پنجم پالایشگاه گاز خانگیران با گاز نیتروژن در این شرکت خبر داد.

به گزارش ایلنا از مشهد، محمد حسن فیروزبخت با اعلام این خبر افزود: مطابق روال سال‌های پیشین و همچنین طراحی پالایشگاه، بایستی عملیات هوازدائی از خطوط و تجهیزات و فشارگیری واحدهای تصفیه گاز با گاز سوخت انجام می‌شد که با توجه به حجم خطوط و تجهیزات به طور متوسط در هر سال حدود ۱۷۰۰۰ استاندارد متر مکعب گاز مورد نیاز بوده تا هوازدائی از سیستم به طور کامل انجام شود و این کار به اجبار بایستی به محیط تخلیه می‌شد.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه در مرحله راه اندازی واحد پس از انجام تعمیرات اساسی، امکان نشت گاز و خطای نیروی انسانی زیاد است لذا این روش به لحاظ ایمنی، کاری پرمخاطره برای پالایشگاه می‌باشد و این موضوع از لحاظ آلودگی زیست محیطی نیز مشکل آفرین است.

فیروزبخت تصریح کرد: در این راستا برای افزایش سطح ایمنی و کاهش ریسک مخاطرات و کاهش آلودگی زیست محیطی، موضوع هوازدائی، فشار گیری و راه اندازی واحد با گاز نیتروژن به عنوان نیاز ایمنی و زیست محیطی مدنظر قرار گرفت.

رییس مهندسی فرآیند پالایشگاه خانگیران ادامه داد: جهت رفع نقیصه ایمنی و زیست محیطی، نیتروژن از شرکت‌های تامین کننده داخلی با خلوص ۹ /۹۹ درصد تامین و خریداری شد و واحد پنجم تصفیه گاز برای نخستین بار در تاریخ پالایشگاه، در شرایط ایمن فشارگیری و راه اندازی شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه زمان پیش بینی شده برای اجرا ۱۲ ساعت برنامه ریزی شده بود بیان کرد: این کار در کمتر از شش ساعت به پایان رسید.

فیروزبخت تاکید کرد: اجرای طرح فوق با هزینه کمتر از ۳۰ میلیون تومان خاتمه یافت و از هدر رفت گاز و ارسال آن به محیط زیست به میزان حدود ۱۷۰۰۰ متر مکعب در سال ممانعت به عمل آمد.

وی با بیان اینکه فشارگیری و راه اندازی واحدهای تصفیه گاز با خرید نیتروژن از شرکت‌های تامین کننده امکان پذیر است یادآور شد: با به‌کارگیری این روش عملیات راه اندازی ایمن‌تر و با حفظ محیط زیست انجام خواهد شد.

پالایش گاز شهید هاشمی نژاد پالایشگاه خانگیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر