کد خبر: 37224 A

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی خبر داد:

با پایان مطالعات و اجرای عملیات آب و خاک در سطح کشاورزی،6هزاو567هکتار از اراضی کشاورزی استان، تحت مدیریت یکپارچه قرار می گیرند.

ایلنا - خراسان شمالی: علیرضا توسلی نیا با اشاره به تاسیس 4 شرکت سهامی و زراعی در استان طی پنج سال اخیر، به خبرنگار ایلنا در بجنورد گفت: با پایان مطالعات و اجرای عملیات آب و خاک در سطح،6هزاو567هکتار از اراضی کشاورزی استان، تحت مدیریت یکپارچه قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: طی سفرهای اول و سوم هیات دولت به استان، تاسیس چهار شرکت سهامی و زراعی در استان مصوب شد که بر همین اساس، شرکت سهامی و زراعی بهکده رضوی برای مدیریت در سطح سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی و شرکت سهامی و زراعی عشق آباد برای مدیریت در سطح 862 هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان مانه و سملقان تاسیس شدند.

وی افزود: مبتنی بر این مصوبه شرکت سهامی و زراعی امیرآباد – صادق آباد برای مدیریت در سطح یک هزار و 185 هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان جاجرم، همچنین شرکت سهامی و زراعی تیتکانلو برای مدیریت در سطح یک هزار و 520 هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان فاروج تاسیس شدند.

توسلی نیا خاطر نشان کرد: با تاسیس این شرکت ها، اراضی کشاورزان عضو این شرکت ها تحت مدیریت یکپارچه قرار می گیرند و کشت به صورت واحد و یکپارچه اجرایی می شود و بر همین اساس بهره وری تولید در این اراضی نیز افزایش می یابد.

در عین حال وی بیان داشت: در حال حاضر مطالعات اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تحت مدیریت شرکت سهامی و زراعی تیتکانلو در شهرستان فاروج به پایان رسیده و اعتباراتی نیز برای ساخت انبار، دفترکار، خرید ماشین آلات کشاورزی به این شرکت اختصاص یافته است.

وی افزود: مطالعات فاز یک برای اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تحت مدیریت شرکت سهامی و زراعی امیرآباد – صادق آباد شهرستان جاجرم نیز به پایان رسیده است که به زودی مطالعات فاز دو آن آغاز می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همچنین گفت: مطالعات این عملیات در اراضی تحت مدیریت شرکت های بهکده رضوی و عشق آباد شهرستان مانه و سملقان نیز هنوز آغاز نشده است.

توسلی نیا همچنین یادآور شد: تلاش بر این است تا از محل اعتبارات مصوب رهبری به استان، طی سال های 92 و 93 اعتباراتی برای انجام مطالعات و اجرای عملیات آب و خاک در این اراضی کشاورزی دریافت کنیم.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر