کد خبر: 37245 A

در چارچوب جایزه تعالی صنعت پتروشیمی انجام شد:

مسئول تعالی سازمانی در شركت پتروشیمی خراسان گفت:ارزیابی تعالی سازمانی پتروشیمی خراسان در نیمه دوم دی ماه 91، توسط ارزیابان خارجی برگزارشدو شرکت پتروشیمی خراسان اولین شرکت ارزیابی شده در سومین جایزه تعالی سازمانی شناخته شد.

چمنی مسئول تعالی سازمانی در شركت پتروشیمی خراسان با اعلام این خبر به خبرنگار ایلنا در بجنورد گفت: این ارزیابی در مدل تعالی سازمانیEFQM 2010 و در چارچوب فرایند جایزه تعالی صنایع پتروشیمی ایران انجام پذیرفت.

وی افزود: برابر ارزیابی صورت گرفته همه بخش های سازمانی شركت مطابق معیارهای مدل تعالی مذكور مورد ارزیابی وكنكاش واقع شده ودراین بررسی وارزیابی نقاط قوت ونواحی قابل بهبود سازمانی پتروشیمی خراسان مورد شناسائی وارزیابی وامتیازدهی قرارگرفت.

وی تصریح کرد: دراین راستا پتروشیمی خراسان نخستین شركتی است كه در فرایند جایزه تعالی صنایع پتروشیمی ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: این شركت دربین 70 شركت صنعتی وغیر صنعتی در حوزه نفت، گاز وپتروشیمی، تامین كنندگان وپیمانكاران صنایع نفت درسال91 مورد بازدید ارزیابان تعالی سازمانی قرارگرفته است.

مسئول تعالی سازمانی پتروشیمی اظهار امید واری كرد: این شركت به عنوان یك شركت برتر وسرآمد، به رتبه خوبی درسطح صنایع پتروشیمی دست یابد.

وی افزود: نتیجه این ارزیابی ها به شیوه امتیاز دهی صورت می گیرد و پس ازارزیابی كلیه شركتها مطابق برنامه سالانه مقارن با 15 اسفند با حضور وزیر نفت ومدیران عامل شركت های عضو اعلام می شود.

خاطرنشان کرد:فرایند جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی تا كنون سه دوره از جشنواره تعالی را در چارچوب مدل تعالی سازمانی EFQM 2010انجام داده است.

لازم به ذکر است: شركت پتروشیمی خراسان برای دومین سال متوالی است كه دراین جشنواره شركت كرده است و درسال گذشته موفق به دریافت تقدیر نامه 3 ستاره تعالی ازاین جشنواره شده است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر