کد خبر: 10108 A

رئیس اداره شیلات آبادان:

برخی از صیادان بدون توجه اقدام به صید ماهی با استفاده از ادوات صید غیر مجاز می کنند که این عمل آسیب جدی به ذخایر آبی وارد می کند.

ایلنا - آبادان: رییس اداره شیلات آبادان از تشدید برخورد با متخلفین صید غیر مجاز در آبراه اروند خبر داد.

به گزارش ایلنا از آبادان، سید صالح هلالات حفاظت از صیادی مجاز، حفظ ذخایر و ایجاد توازن میان صید و ذخایر آبی موجود را هدف اصلی از انجام این کار برشمرد.

او گفت: متاسفانه برخی از صیادان بدون توجه اقدام به صید ماهی با استفاده از ادوات صید غیر مجاز می کنند که این عمل آسیب جدی به ذخایر آبی وارد می کند.

به گفته ی وی اثربخشی مخرب بر ذخایر دریایی و آبزیان در گروههای مختلف و بهره برداری پایدار و دراز مدت از ذخایر آبزی از تاثیرات نامناسب و خطر آفرین استفاده از ادوات صید غیر مجاز به شمار می رود.

هلالات افزود: به رغم هشدارها در زمینه ی استفاده نکردن از ابزار غیر استاندار و غیرمجاز و اعمال ممنوعیت فصل صید متاسفانه باز هم شاهد افزایش فعالیت شناورهای صیادی در فصول ممنوعیت صید هستیم و این مساله تهدیدی جدی برای ذخایر آبی محسوب می شود.

وی فرهنگ سازی و آموزش مستقیم صیادان را از مهمترین عوامل جلوگیری از صید غیر مجاز و استفاده نکردن از ادوات صید غیر مجاز عنوان کرد.

او با اشاره بر ضرورت مشارکت صیادان در رعایت قوانین فصل صید ماهی و استفاده از ادوارت مجاز صید اظهار داشت: بسیاری از قایقهای صیادی با حضور دایمی خود در تمام طول سال در دریا موجب بر هم خوردن زمان تخم ریزی و صید آبزیان شده اند.

رییس اداره شیلات آبادان تصریح کرد: بر این اساس و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه تاثیر مخرب بر ذخایر آبی ضمن تقویت یگانهای حفاظتی شیلات با متخلفان برخوردهای جدی تری صورت می گیرد.

هلالات یادآور شد: آگاهی بخشی و آشنایی صیادان از نتایج مخرب و زیانبار صید غیرمجاز راهکاری مناسب و اساسی برای جلوگیری از صید غیر مجاز به شمار می رود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر