کد خبر: 10916 A

تمامی بیمارستان های استان خوزستان طی یازده ماه گذشته، مورد بازرسی فنی از نظر ایمنی تجهیزات قرار گرفته اند.

ایلنا - اهواز: كارشناس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد خوزستان گفت: در راستای اجرای طرح استاندارد سازی گاز اکسیژن طبی در استان خوزستان در مرحله اول این طرح که از آبان ماه سال1390 شروع و تا شهریور1391 به طول انجامید در مجموع 50 بیمارستان در سطح استان خوزستان مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از اهواز، داوود عبدالهی گفت: در این بازرسی ها تعداد 108 سیلندر گاز اکسیژن و 37 دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان ها جهت انجام آزمون خلوص مورد ارزیابی کارشناسان اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بازرسی و آزمون از آخرین بیمارستان خوزستان، تمامی بیمارستان های استان طی یازده ماه گذشته توسط کارشناسان این اداره کل، مورد بازرسی فنی از نظر ایمنی تجهیزات قرار گرفته اند. که در این بازدیدها کارشناسان اداره کل استاندارد خوزستان ضمن آشنا کردن مسئولین بیمارستانی با وظایف این اداره کل و لزوم رعایت استانداردهای مربوطه، با حضور در بخش تاسیسات اقدام به معرفی استانداردهای موجود در زمینه سیلندر و گاز اکسیژن و آموزش نحوه دسترسی مسئولین و کارشناسان بخش فنی به این استانداردها ارائه دادند.

در همین راستا و به محض اتمام مهلت تعین شده برای بیمارستان ها جهت رفع نواقص و بهبود کیفی اکسیژن مصرفی، مرحله دوم این طرح آغاز خواهد شد.

عبدالهی در انتها گفت: آزمون های مربوطه بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره های 3240 " گاز اکسیژن طبی – ویژگی ها و روشهای آزمون"  و 10766  " سیستم تامین تغلیظ کننده اکسیژن برای استفاده به همراه سیستم لوله کشی گاز طبی" صورت می پذیرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر