کد خبر: 20328 A

توسط اداره استاندارد دزفول/

هدف از ایجاد این طرح، افزایش ایمنی مهدهای کودک و نزدیک نمودن آنها به معیارهای استاندارد می باشد.

ایلنا - دزفول: مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان دزفول از آغاز طرح بازرسی از زمین های بازی 59 مهد کودک در شهرستان دزفول خبر داد.

به گزارش ایلنا از دزفول، محمد اسماعیل شیخ گفت: نظر به اهمیت موضوع فوق و در راستای اجرای استانداردهای اجباری زمین های بازی و تجهیزات موجود در آنها با هماهنگی انجام شده با اداره بهزیستی شهرستان دزفول مقرر گردید کارشناسان نمایندگی استاندارد شهرستان دزفول نسبت به بازرسی از زمین های بازی 59 مهد کودک این شهرستان بر اساس استاندارد ملی به شماره 8905 " مراکز پیش دبستانی (مهد کودک) – الزامات کلی "  و زمین بازی مهدکودک با سری استانداردهای 6436 " تجهیزات زمین بازی و سطوح آن " و همچنین استاندارد 11389 " تجهیزات شهربازی، تجهیزات بادی – الزامات ایمنی و روش های آزمون " اقدام و نواقص و عدم انطباق های موجود را به اداره بهزیستی شهرستان دزفول و مدیران مهدهای کودک جهت برطرف نمودن مشکلات گزارش نمایند.

وی هدف از ایجاد این طرح را افزایش ایمنی مهدهای کودک و نزدیک نمودن آنها به معیارهای استاندارد بر شمرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر