کد خبر: 46940 A

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان:

این تفاهمنامه همکاری در جهت استمرار و ارتقاء همکاری گذشته فیمابین دو دستگاه منعقد شده است.

ایلنا - اهواز:مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری طرح جامع توانمندسازی و تحول اجتماعی و نیز در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه و پرداختن به امور مرتبط با اقشار آسیب پذیر و یا در معرض آسیب های اجتماعی بویژه جامعه هدف تحت هدف پوشش بهزیستی تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان و اداره کل بهزیستی استان منعقد گردید.

به گزارش ایلنا از اهواز، رحمن قلاوند افزود: این تفاهمنامه همکاری در جهت استمرار و ارتقاء همکاری گذشته فیمابین دو دستگاه منعقد شده است.

وی اظهار داشت: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی از طریق ارائه آموزشهای مهارتی و شغلی، کارآفرینی، احراز شغل مناسب، بازتوانی و آماده شدن جهت یک زندگی مستقل و پایدار  و نیز اشاعه فرهنگ مهارت آموزی، تاکید بر مشاغل خانگی، اولویت برای افراد جامعه هدف در برخورداری از اقدامات حمایتی دولت در بازار کار و اشتغال از مهمترین اهداف اجرای این تفاهمنامه می باشد.

قلاوند گفت: در این تفاهمنامه هر دو دستگاه تعهداتی برای اجرایی نمودن آن برعهده دارند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان خاطر نشان ساخت: این تفاهمنامه بمدت 2 سال معتبر و لازم اجرا بوده و در صورت رضایت طرفین پس از بازنگری تمدید خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر