کد خبر: 48984 A

توسط مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان صورت گرفت؛

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان طی احکام جداگانه‌ای سرپرستان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های هفتگل و لالی را منصوب کرد.

ایلنا - اهواز: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان طی احکام جداگانه‌ای سرپرستان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های هفتگل و لالی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از اهواز، رحمن قلاوند دراحکام خود حبیب غفاری وحبیب خراسانی رابه ترتیب به عنوان سرپرست مراکز شهرستان‌های هفتگل و لالی منصوب کرد.

قلاوند در احکام خود آورده: امید است با اتکال به خداوند متعال، بهره گیری از توانمندی همکاران آن مرکز و امکانات موجود در انجام وظایف محوله موفق باشید.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای خوزستان خواستار ارسال گزارش عملکرد در پایان هر ماه به صورت مکتوب شدند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر