کد خبر: 67624 A

به مناسبت روز ملی خلیج فارس؛

ایلنا-خوزستان: به مناسبت روز ملی خلیج فارس، غزل «نیلگون پارس» سروده ذوالفقار شریعت، به شرح ذیل می‌آید:

بر تو جز نامِ خلیجِ فارس، کی زیبنده بود؟

غیر از این هر نام باشد، جز برای خنده بود؟

با توام‌ای نیلگون میراثِ ما، دریای عشق!

نامِ نیک‌ات کی نیازش مدرک و پرونده بود؟

نقشه‌ها از روزگارانِ کهن تا عصرِِ ما

نامِ تو از پارس گیرد، شیخ گر بیننده بود

آنکه نامت را به قومِ پارسان هم خانه کرد

می‌لِ خالق او بداند، ورنه کی زاینده بود؟

گیرم اینک چند شیخِ نفت خوارِ خیره سر

بر تو هر نامی گذارد، هیچ یک پاینده بود؟

نام کوروش تنگه‌های نیل را برجَسته کرد

این نشان از همّتِ مردانه و جوینده بود

نام تو با نام ایران کهن آغشته گشت

کی ش‌تر بر روی دریا رهرو و پوینده بود؟

دیشب امواجت به گوشِ ساحلم آرام گفت:

غیر از این هر نام آید، یاوهٔ گوینده بود

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر