کد خبر: 10002 A

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان زنجان:

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان زنجان با اشاره به اهمیت حرفه آموزی در دانشگاهها افزود: اولویت آموزشی این دانشگاه در آموزش واحیاء ونگهداری مشاغل سنتی وبومی در استانهاست.

زنجان ـ ایلنا: رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان زنجان گفت: آموزش، بازار کار وایجاد بسترهای اشتغال در جامعه الویت اصلی آموزش در دانشگاه علمی کاربردی است که عدم تناسب این سه عنصر در این مراکز آموزشی باعث خدشه دارشدن ماهیت آموزش می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، محمدفتحی رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان زنجان امروز ظهر در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت مهارت آموزی در مراکز آموزشی علمی کاربردی گفت: قدرتمندی جوامع امروزی در رشد علمی وتوانمندی افراد در راستای حرفه آموزی است.

فتحی با بیان اینکه با توسعه مراکز علمی وآموزش عالی توانمند سازی نیروی انسانی مهم واساسی است تصریح کرد: مهمترین وظیفه آموزش عالی پاسخگویی به نیازهای جامعه در مقاطع زمانی که باید در کنار توسعه علمی به توسعه حرفه ومهارت نیز پرداخته شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجان در ادامه با اشاره به چالشهای پیش روی در آموزش عالی اشتغالزایی را مهم ارزیابی کرد وگفت: در آموزش وتربیت نیروی انسانی ایجاد تناسب بین آموزش ونیازهای عمده بازار کار دارای اهمیت بسیار است.
فتحی اصلاح نحوه جذب دانش آموخته در بازار کار را مهم برشمرد وگفت:‌با ایجاد بستر های اشتغال در جامعه توسعه سرمایه انسانی،آموزش، بازار کار مهیا خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیتهای دانشگاه علمی کاربردی در این زمینه اظهار کرد: با عدم برنامه ریزی وعدم توانمندی در تربیت افراد دانش آموخته در آموزش نیروی انسانی شاهد سرخوردگی دانش آموختگان ودر نتیجه بروز آسیب های اجتماعی در جامعه مواجه خواهیم بود که خود باری برروی دوش جامعه خواهد بود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجان با اشاره به بیستمین سالگرد تاسیس این دانشگاه گفت: این دانشگاه با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر برای ورود به بازار کار با مشاغل بومی وسنتی استانها در کشور فعالیت می کند.

فتحی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه آموزش مهارت در دانشگاهها می تواند مهم موثر در ایجاد اشتغال پایدار باشد عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه کشور 50 درصد دانش آموختگان مراکز آموزش عالی در محیط های کاری تحصیل خواهند کرد.

این مقام مسئول در زنجان در زمینه موانع در پیش روی این مراکز علمی کاربردی نیز اضافه کرد: مهمترین عامل ومانع در این راستا تمرکز دانشگاهها ومراکز علمی در دورس نظری به جای عملی است که در این مورد فرهنگسازی واطلاع رسانی را در جامعه بسیار حائز اهمیت برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به کمبود فضاهای محیط کار مراکز علمی برای حرفه آموزی و مهارت تصریح کرد: در نظام آموزش جدید دانشجو باید 32واحد درسی کاربینی را بگذراند.

فتحی با اشاره به بزرگترین آسیب در آموزش مراکز علمی آموزشی در ایران گفت: دانشجویان باید واحد کارورزی را بگذرانند.
این مقام مسئول در امر آموزش استان تعداد مراکز علمی کاربردی استان زنجان را 16مرکز که از این تعداد مراکز 6مرکز در شهرستانهای استان و10مرکز در مرکز استان برشمرد وگفت: 4مرکز علمی کاربردی در زمینه شیر پاستوریزه پگاه زنجان، ایران ترانسفو، صنعت،معدن وتجارت در حوزه اصناف ومرکز تربیت بدنی نیز در حال راه اندازی است واخذ مجوزا ست.

وی با اشاره به 9هزار و400دانشجویی مشغول به تحصیل در این مراکز علمی کاربردی افزود: در حال حاضر 100رشته تحصیلی با 74درصد دانشجویی بومی اشتغال به تحصیل در این مراکز دارند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان زنجان در ادامه بابیان اینکه در شهرستان طارم وخدابنده الویت با رشته های فنی وحرفه ای در مراکز فنی وحرفه ای مجهز است اظهار کرد: 48درصد رشته های علمی وکاربردی در بخش صنعت است و30درصد در بخش مدیریت وخدمات و7درصد فرهنگ وهنر و10درصد نیز در حوزه کشاورزی در استان است.

وی با اشاره به اینکه 45درصد دانشجویان این مراکز علمی وکاربردی را دانشجویان در حوزه صنعت،44درصد در حوزه مدیریت وخدمات تشکیل می دهند افزود: نظارت آموزشی در این مراکز علمی کاربردی با توجه به کمبود نیروی ستادی "10نفر" بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

محمدی در پایان خبر از برگزاری پنجمین جشنواره مراکز علمی وکاربردی همراه با معرفی برترینهای این دانشگاه در طی این هفته در مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیمای تهران داد

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر