کد خبر: 13020 A

مدیرعامل صنایع پتروشیمی زنجان:

65درصد از فعالیتهای این صنایع منوط به تامین تجهیز ات با تامین منابع مالی و ارزی است.

زنجان - ایلنا: مدیر عامل صنایع پتروشیمی زنجان اصلی ترین نیاز در راه اندازی این شرکت را در تامین ارز عنوان کرد.

به گزارش خبر نگار ایلنا از زنجان، مرید شوشتری مدیر عامل صنایع پتروشیمی زنجان ظهر سه شنبه در جریان بازدید استاندار زنجان از واحدهای صنعتی و اقتصادی شهرستان ایجرود در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت فیزیکی 20درصدی این صنایع در منطقه ایجرود زنجان گفت: با تامین ارز مورد نیاز در این زمینه می توان شاهد پیشرفت 65درصدری در این زمینه بود.

مدیر عامل صنایع پتروشیمی زنجان با بیان اینکه با تکمیل زیر ساختهای این شهرک صنایع پتروشیمی در حال تکمیل شاهد اقدامات مطلوب در این پروژه هستیم گفت: تمام سیاستهای شهرکهای صنعتی در این شهرک پیاده شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر