کد خبر: 1374 A

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان:

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ دولت مهر در زنجان گفت: این نمایشگاه با اهداف توسعه سال تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار می‌شود.

زنجان ـ ایلنا: معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ دولت مهر در زنجان گفت: این نمایشگاه با اهداف توسعه سال تولید ملی وحمایت ازکار وسرمایه ایرانی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، سعید عباسی معاون برنامه ریزی استانداری زنجان در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت نهم و دهم در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه با موضوعات مختلف از جمله موضوع ویژه نهضت کشاورزی برگزار می شود.

عباسی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در بحث های مربوط به اصلاح الگوی مصرف است که در این نمایشگاه با ارائه گزارش ومستندات آمار د ارقام به بازدید از این نمایشگاه در راستای اقدامات وعملکرد وظرفیتها وپتانسیلهای نهفته فراوان در استان زنجان ارائه می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با اشاره به وجود پتانسیلها در استان زنجان ودر سطح کشور گفت: ما باید بتوانیم از این طرفیتها ی نهفته در این استان و کشور استفاده بهینه نمائیم.

عباسی در بخشی از سخنان خود برنامه های ویژه برای ارائه کارهای جذاب وپتانسیلهای مربوط به توسعه صادرات استان گفت: سرعت بخشی به مسیر توسعه موجب توسعه سرمایه گذاری داخلی وخارجی در استان خواهد شد.

وی با بیان بحث مقایسه ای عملکرد دولتهای 27سال سال گذشته با عملکرد دولت نهم ودهم افزود: عدد7عدد بزرگ ویا مساوی با عدد 27 است.

عباسی با اشاره به اقدامات وعملکرد دولت نهم ودهم در طول این 7سال تصریح کرد:در ایام برگزاری این نمایشگاه شاهد ارائه گزارشات همراه با مستنندات آماری در این استان خواهیم بود.

نمایشگاه دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر