کد خبر: 2450 A

مدیر عامل آب وفاضلاب استان زنجان:

مدیر عامل آب وفاضلاب استان زنجان با اشاره به اقدامات و عملکرد مطلوب دولت نهم ودهم در بخشهای مختلف آب وفاضلاب شهری و روستایی استان زنجان افزود: اطلاع رسانی به شهروندان برای اتصال به شبکه آب وفاضلاب استان زنجان ضروری است.

زنجان ـ‌ ایلنا: مدیر عامل آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به اقدامات و عملکرد مطلوب دولت نهم ودهم در بخشهای مختلف آب وفاضلاب شهری و روستایی استان زنجان افزود: اطلاع رسانی به شهروندان برای اتصال به شبکه آب وفاضلاب استان زنجان ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، مهندس مسلم پور نصرت در حاشیه برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت مهر به مناسبت هفته دولت در زنجان با اشاره به جمع آوری وانتقال وتصفیه آب برای ورود به چرخه دوباره طبیعی گفت: این اقدامات باید بر اسای استاندارهای ومعیارهای ویژه باشد.

پور نصرت با اشاره به اهمیت ارتقاء سیستم بهره برداری از این آبها گفت: در استان زنجان در صدد احداث تونل های مشترک تاسیسات صنعتی آب وفاضلاب شهری طبق استانداردهای تعریف شده جهانی هستیم که وجود آن در استان بسیار ضروری است.

وی با بیان 35درصدی شاخص میانگین آب و فاضلاب شهری در کشور افزود: در استان زنجان نیز 15درصد از جمعیت شهری متصل به شبکه آب وفاضلاب شهری هستند که تلاش می شود این آمار افزایش پیدا کند.

پورنصرت در ادامه با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در این زمینه به مردم برای اتصال به شبکه طرح جمع آوری آب و فاضلاب شهری افزود: تا پایان سال 92امیدواریم استان زنجان به شاخص میانگین کشور ی برسد.

مدیر عامل آب وفاضلاب روستای در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر شهر قیدار وماهنشان، دندی و زرین آباد نیز در مراحل نهایی اتصال به این طرح هستند افزود: تا پایان سال مالی جاری امیدواریم که شاهد بهره برداری از این طرحها در این شهرهای استان زنجان باشیم.

وی در ادامه با اشاره به کمبود اعتبارات در این زمینه تصریح کرد: ‌مشارکت بخش خصوصی در این زمینه دارای اهمیت اساسی است.

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان زنجان با ارزیابی از طرح "بی،او،تی "با مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این طرحا اظهار داشت: با ورود به اجرای این طرحها شاهد سرمایه گذاری وطرحهای بلند مدت در استان زنجان خواهیم بود.

پور نصرت با اشاره به طرح مورد مطالعه در این زمینه در شهرهای خرمدره وارمغانخانه افزود: با تامین 500میلیون تومانی اعتبارات ملی در سال آینده شاهد شروع این طرحها در این شهرها نیزخواهیم بود.

وی در ادامه خبر از اجرای این طرح در شهر صائین قلعه وهیدج در سالهای آتی داد وگفت: برای اجرای طرح اتصال به شبکه آب وفاضلاب شهری اطلاه رسانی، تشویق وترغیب شهروندان مهم و اساسی است وو ادامه داد: در این زمینه برای شهروندان تسهیلات ویژه با تقسیط مطلوب پرداخت می گردد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر