کد خبر: 2510 A

مدیر کل روابط عمومی وامور تشریفات بین الملل استانداری استان زنجان با اشاره به برگزاری مطلوب نمایشگاه دولت مهر در زنجان گفت: برگزاری این نمایشگاه برای اطلاع رسانی به مردم و مخاطبان فرصت قضاوت مناسب برای مقایسه عملکردها وقدامات دولتهای نهم ودهم با دولتهای قبلی می دهد.

زنجان ـ ایلنا: مدیر کل روابط عمومی وامور تشریفات بین الملل استانداری استان زنجان با اشاره به برگزاری مطلوب نمایشگاه دولت مهر در زنجان گفت: برگزاری این نمایشگاه برای اطلاع رسانی به مردم و مخاطبان فرصت قضاوت مناسب برای مقایسه عملکردها وقدامات دولتهای نهم ودهم با دولتهای قبلی می دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، علی اسماعیلی مدیر کل روابط عمومی و امور تشریفات بین الملل استانداری زنجان در حاشیه برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت نهم ودهم با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه دولت مهر بیش از 160غرفه متنوع برای ارائه گزارش وعملکرد از دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی دارد.

اسماعیلی با اشاره به شرکت دستگاههای دولتی وخصوص در این نمایشگاه بزرگ اظهار کرد: این دستگاهها در این نمایشگاه با فرصت فراهم شده برای ارائه اقدامات وعملکردها با استقبال بازدیدکنندگان روبرو ست.

مدیر کل روابط عمومی استانداری استان زنجان با بیان اینکه این استقبال بی نظیر نشاندهنده وق وشور مردم، مخاطبین و بازدیدکنندگان با دقت نظر در اعداد وارقام برای مقایسه اند افزود: بازدید کنندگان در مورد عملکرد واقدامات دولت نهم ودهم با دولتهای قبل از آن باید به صورت مقایسه ای قضاوت کنند.

این مقام مسئول در استانداری زنجان با اشاره به برگزاری نمایشگاه با بخشهای ویژه که در این بخشها اقدامات شاخص به تعداد 50پروژه وبرنامه برای ارائه گزارش به مردم وجود دارد گفت: مردم به طور دقیق در جریان امور وبازدید قرار دارند.
وی با بیان اینکه امسال همه دستگاهها در ارائه گزارش عملکرد جدیت دارند تصریح کرد: مردم برای بازدید از این نمایشگاه دارای شور وشوق برای ارزیابی عملکردها هستند.

اسماعیلی در بخشی از سخنان خود عنوان کرد: دستگاههای اجرایی به صورت جدی با آنچه که در توان دارند ارائه گزارش وعملکرد برای اطلاع رسانی به مردم دارند وبه نوعی در این ارائه شاهد رضایت مندی هستیم.

مدیر کل روابط عمومی استانداری زنجان با بیان اینکه کلیه رسانه ها وخبرگزاری های استان زنجان با پوشش اخبار کامل یاری رسان در این نمایشگاه برای اطلاع رسانی کامل به شهروندان وبازدیدکندگان هستند از تک تک رسانه های زنجان چه آنهایی که در این نمایشگاه بزرگ غرفه و حضور دارند وچه آنهایی که فاقد غرفه در این نمایشگاه بزرگ هستند تقدیر وتشکر کرد وگفت: بخش عمده ای از نمایشگاه وابسته به رسانه ها است

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر