کد خبر: 29895 A

معاون برنامه ریزی مرکز امور اصناف وزارت کشور در زنجان:

معاون برنامه ریزی مرکز امور اصناف وزارت کشور در زنجان با اشاره به اقدامات مطلوب درزمینه صنوف افزود: وجود تحریمها نتوانسته خدشه ای در کار اصناف وارد کند.

 ‌زنجان ـ ایلنا: معاون برنامه ریزی مرکز امور اصناف وزارت کشور در زنجان گفت: صدور پروانه کسب الکترونیکی موجب ذخیره همه اطلاعات افراد در صنوف مختلف می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، جمشید گلپور درحاشیه نشست مجمع امو ر صنفی استان زنجان گفت: وجود تحریمها نتوانسته خدشه ای در کار اصناف وارد کند وحتی باعث شده اصناف پویاتر از گذشته به کار خود ادامه دهند اگر بجواهیم در تجارت از دنیا عقب نیفتیم باید به تجارت الکترو نیک توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت وجود اتحادیه های اصناف ادامه داد: در برخی موارد شاهد اتحادیه های اسمی وجود هستیم که وجود خارجی ندارد ومحلی کاری نیز برای آن موجود نیست که باید در این زمینه اقدامات مطلوب انجام گیرد.

گلپور در ادامه این نشست با اشاره به عقب ماندگی استان زنجان در بسیاری از شاخصهای صنعتی درسطح کشور افزود: با سعی وتلاش مردم ومسوولین در این استان شاهد کسب رتبه اولی امور صنفی و ارتقاء جایگاه استان در این زمینه در سطح کشور بودیم.

معاون برنامه ریزی مرکز امور اصناف وزارت کشوردر این راستا تصریح کرد: بحث به روز رسانی اطلاعات اصناف یکی از کارهای خوبی بود که انجام شده است.

گلپور با اشاره به روز رسانی اطلاعات اصناف کشور واستان افزود: ازجمله مزایای سامانه ی طراحی شده الکترونیکی این است که هیچ انتخاباتی در سطح استان وکشور از اتحادیه های دیگر عقب نمی افتد، زیرا اگر انتخابات به موقع انجام نشود از سامانه حذف می شود.

وی دربخشی از سخنان خود گفت: صدور پروانه کسب الکترونیکی که همه اطلاعات صنفی فرد در آن ذخیره می شود موجب بهبود روند ادامه کار در این زمینه می شود.

گلپوردر پایان افزود: همچنین با این سامانه آموزش از حالت سنتی آن خارج می شود بدین نحو که ثبت نام از طریق اینترنت صورت می گیرد وبعد از برگزاری ازمون سوابق به صورت الکترو نیکی درج می شود ومتولی آموزشها نیز مجمع است وهمچنیین با وجود این سامانه مشکل پرداخت حق عضویت نیز حل خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر