کد خبر: 37022 A

استاندار زنجان تاکید کرد؛

استاندار زنجان با اشاره به دو دهه بسیار مهم در ایران اسلامی گفت: ایام محرم و ایام دهه فجر از مهمترین ایام در این اسلامی است.

زنجان ـ ایلنا:‌ استاندار زنجان گفت:‌ ایام دهه فجر ونوروز با ایجاد شور، نشاط وتبلیغ برای مشارکت حداکثر مردم اساسی است.

به گزار ش خبر نگار ایلنا از زنجان محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان،‌ ظهر امروزیکشنبه (24دیماه) در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به اهمیت دو دهه در ایران اسلامی گفت:‌ دهه محرم اوج استفاده از شاخصهای وپتانسیلهای اعتقادی ومعنوی است ودهه فجر اوج نبوغ وشاخصهای سیاسی در ایران اسلامی است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه هر دو مناسبت و این ایام در طول سال با اقدامات اساسی مردم ایران و استان به صورت خودجوش با مدیریت دستگاههای مسئول انجام می گیرد تصریح کرد: استان زنجان در خصوص بحث ایام عزاداری محرم هر سال شاهد شکوه،‌ شور وشعور حسینی بعنوان شاخص والگو برای ایران وجهان است که باید بیشتر از پیش در این زمینه ها تلاش شود.

استاندار زنجان با اشاره به الگوی شاخصی استان زنجان در ایام عزاداری سالار شهیدان گفت: استان زنجان با این پتانسیل عظیم در راستای تقویت معنویات، اعتقادات وفرصتها درسراسر دنیا دنیا دارای موقعیت ممتاز است.

مقام عالی استان با بیان اینکه این مراسمات با ظرفیتها وپتانسیلها وبهره وری وسلایق وتدابیر جهت غنای بیشتر کار فرهنگی برای بهره وری بیشتر مردم در جهات فرهنگی واعتقادی بسیج شده است افزود: رویکرد استان زنجان در این زمینه بهره وری بیشتر وعمیق تر برای نهادینه کردن این فرهنگ عظیم معنوی واعتقادری است.

رئوفی نژاد دراین زمینه با بیان اینکه در سطح کشور بیش از 90در صد هیات فقط در دهه اول محرم فعال هستند خاطر نشان کرد: برخی از هیات در استان وایران نیز در طول سال فعال هستند.

وی در این زمینه با تاکید بر کار مستمر در این خصوص وتشکیل ستاد دائمی وتشکیل کمیته ویژه در راستای تخصصی وکارشناسی نمودن این امور را بسیار ضروری واساسی در استان ارزیابی کرد.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت فرهنگسازی مناسب در این زمینه وشناسایی آسیب ها ورفع آنها وتقویت نقاط قوتها در این زمینه گفت: در برخی موارد در این راستا نیازمند فرهنگسازی برای کل مجموعه در جهت جلوگیری از خدشه داری مسائل فرهنگی واعتقادی در جامعه هستیم.

رئوفی نژاد در این زمینه آسیب ها را به هر دلیل قابل رفع دانست وافزود: با مدیریت ونظارت کارشناسانه می توان در این زمینه شاهد رفع آسیب ها وتقویت نکات قوت در جامعه بود.

وی در این راستا تشکیل ستاد ویژه را در این زمینه بسیار اساسی برشمرد وتصریح کرد: تعصبات خشک وبیجا در این زمینه موجب خدشه داری در این راستا خواهد بود.

استاندار زنجان با اشاره به نقش اساسی مردم در این زمینه افزود: مدیریت ونظارت باعث بیشتر شدن عظمت معنوی بیش از پیش این موار د در استان خواهد بود.

رئوفی نژاد در بخشی از سخنان خود با تاکید بر فعالیت این کمیته در این راستا افزود: با فعالیت مستمر این کمیته شاهد کاهش وبرطرف شدن آسیب ها در این زمینه خواهیم بود.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به ایام دهه فجر سالجاری افزود: دهه فجر فرصت مناسب برای استفاده از اوج نبوغ سیاسی ملت با نقش آفرینی مردم ومسئولین است.

وی در ادامه ایام دهه فجر وتعطیلات نوروز را در جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراها بسیار حائز اهمیت دانست وافزود: چارچوب و محور کار در این زمینه فرامین ومنویات رهبری برای انتخابات مطلوب خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر