کد خبر: 37196 A

معاون کمیته امداد امام استان زنجان خبر داد؛

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از جمع‌آوری یک میلیارد و 800 میلیون ریال کمک مردمی در قالب طرح اکرام ایتام در خانه انفاق استان زنجان خبر داد.

زنجان ـ‌ایلنا: معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: مجموع میزان کمک این تعداد حامی در مدت مذکور 42 میلیون و 600 هزار ریال است.

به گزارش ایلنا از زنجان، رضا حسنلو با اعلام خبر مذکور به ارائه گزارشی از کمک‌های جمع‌آوری شده در قالب طرح اکرام ایتام در این مرکز نیکوکاری به تفکیک شهرستان‌های استان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در 9 ماهه سال جاری 693 حامی کفالت 892 یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان زنجان را قبول کرده‌اند، افزود: در این راستا مبلغ یک میلیارد و 505 میلیون و 509 هزار و 500 ریال کمک مردمی در خانه انفاق زنجان جمع‌آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین با اشاره به جذب 48 حامی برای سرپرستی 60 یتیم ایجرودی در 9 ماهه گذشته از سال جاری اضافه کرد: در این راستا نیز 44 میلیون و 745 هزار ریال کمک مردمی در این مرکز نیکوکاری جمع‌آوری شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 45 خیر نیز حمایت 56 یتیم ابهری را در 9 ماهه امسال و با مراجعه به خانه انفاق تقبل کرده‌اند، افزود: از محل جذب این تعداد حامی نیز مبلغ 42 میلیون و 980 هزار ریال کمک مردمی در خانه انفاق زنجان جمع‌آوری شده است.

حسنلو همچنین تعداد حامیان جذب شده برای حمایت از ایتام خدابنده‌ای را نیز 25 نفر برای سرپرستی 27 یتیم اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز مبلغ 24 میلیون و 515 هزار ریال کمک مردمی جمع‌آوری شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جذب 39 حامی برای حمایت از 49 یتیم خرم‌دره‌ای در 9 ماهه امسال افزود: مجموع میزان کمک این تعداد حامی در مدت مذکور 42 میلیون و 600 هزار ریال است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین تعداد حامیان جذب شده برای حمایت از ایتام زرین‌رودی را 20 نفر در قبال 24 یتیم اعلام کرد و گفت: در این راستا 34 میلیون و 436 هزار ریال از سوی حامیان کمک شده است.

وی همچنین حامیان جذب شده برای حمایت از ایتام سلطانیه‌ای را 21 حامی به ازای 21 یتیم اعلام کرد و افزود: مجموع کمک‌های این تعداد حامی در 9 ماهه امسال 38 میلیون و 365 هزار ریال است.

حسنلو در ادامه تعداد حامی جذب شده برای حمایت از 65 یتیم طارمی را 55 نفر اعلام کرد و گفت: در مدت مذکور 24 میلیون و 504 هزار ریال توسط این حامیان به ایتام تحت کفالت خود کمک شده است.

وی همچنین با اشاره به جذب 34 حامی برای قبول کفالت 53 یتیم تحت حمایت کمیته امداد گرماب افزود: در 9 ماهه امسال 34 میلیون ریال از سوی حامیان به حساب ایتام مذکور واریز شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تعداد حامیان جذب شده برای حمایت از ایتام ماهنشانی را نیز 25 نفر برای کفالت 39 یتیم اعلام کرد و گفت: در این راستا مبلغ 87 میلیون و 58 هزار و 350 ریال از سوی حامیان کمک شده است.

گفتنی است، در 9 ماهه امسال در مجموع یک میلیارد و 878 میلیون و 765 هزار و 800 ریال از سوی یک هزار و پنج حامی جذب شده در خانه انفاق استان زنجان، به حساب یک هزار و 286 یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان واریز شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر