کد خبر: 40375 A

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در زنجان:

تلاش داوطلبان واعضاء جمعیت هلال احمر ایران برای انجام این خدمات برای مردم ایران وجهان است.

زنجان ـ ایلنا: رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت: داوطلبان جمعیت هلال احمر زندگی خود را وقف به خدمت رسانی به مردم کرده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، ابولحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر کشور امروز در همایش تجلیل از اعضاء جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران در زنجان گفت: شما پیشروان خستگی ناپذیر در جهت خدمت به دیگران در جامعه بشری هستید.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران در ادامه با بیان اینکه امروز جمعیت هلال احمر با تلاش وامدادگری جوانان داوطلب وکارکنان این جمعیت در سراسر ایران اعتماد مردم و مسئولین را به خوبی به خود جلب کرده است.

وی اعتماد مردم ومسئولین را در این زمینه برای اولین بار در تاریخ جمعیت هلال احمر ایران بسیار مهم ومناسب ارزیابی کرد وگفت: جمعیت هلال احمر استان زنجان اولین داوطلبان را به منطقه زلزله زده آذربایجان شرقی در سالجاری اعزام کرد.

وی خدمات رسانی در این امور را بی سابقه برشمرد وافزود: در کل تاریخ جمعیت هلال احمر ایران این کمک رسانی در سالهای اخیر وبویژه در سالجاری بی سابقه و بی نظیر بوده است.

فقیه کمک چندین برابری وجمع آوری کمکهای مردمی وداو طلبانه را بسیار مطلوب در این زمینه ها برشمرد وافزود: اعتماد مردم در این زمینه دارای نقش اساسی است.

وی در خاتمه همه این تلاشها را در راستای حمایت مسئولین ومردم دانست وتصریح کرد: با توانمندی جمعیت هلال احمر ایران واستان شاهد اقدامات مطلوبتر نیز خواهیم بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر