کد خبر: 41628 A

استاندار زنجان تعیین کرد؛

اعتبار پروژه هایی که جذب منابع نشود به دیگر پروژه ها انتقال می یابد / در صورت عدم جذب، اعتبار این پروژه ها به دیگر طرح ها منتقل می شود.

زنجان ـ ایلنا: استاندار زنجان گفت: این مدیران ظرف یک روز باید اعتبار مربوط به پروژه ها را جذب کنند در غیر اینصورت اعتبار آن پروژه به طرح های دیگر اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان در جلسه شورای برنامه ریزی استان مجموع اعتبارات عمرانی استان را 420 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این مبلغ 156 میلیارد تومان اعتبارات استانی با 18.5 درصد تخصیص و 194 میلیارد تومان اعتبارات ملی، استانی با 32 درصد تخصیص است.

مقام عالی استان اعتبار مربوط به حوادث را 74 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این مبلغ 64 میلیارد تومان عمرانی و مابقی هزینه ای است و 2.8 میلیارد تومان را نیز اعتبار سایر است.

رئوفی نژاد در ادامه از کم کاری برخی از مدیران استان در جذب اعتبار پروژه های عمرانی انتقاد کرد و گفت: این مدیران ظرف یک روز باید اعتبار مربوط به پروژه ها را جذب کنند در غیر اینصورت اعتبار آن پروژه به طرح های دیگر اختصاص می یابد.

وی درصد پیشرفت فیزیکی و در اولویت قرار داشتن پروژه ها را شرط لازم برای اختصاص بودجه عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در صورت تخصیص منابع باید 1318 پروژه در استان نهایی شود.

به گفته استاندار زنجان اگر 45 درصد اعتبار تخصیص پیدا کند 1118 پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری نیز تعداد پروژه های مهم و اولویت دار استان را 12 پروژه عنوان کرد و گفت: برای نهایی شدن این پروژه ها 10 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

عباسی تعداد کل پروژه های استان را 1568 پروژه عنوان کرد و گفت: این پروژه ها با اعتبار 420 میلیارد و 315 میلیون تومان اجرایی می شود.

به گفته این مقام مسئول 12 میلیارد و 800 میلیارد تومان این اعتبار از محل مدیریت بحران تامین می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر