کد خبر: 43048 A

استاندار زنجان خبر داد:

استاندار زنجان با اشاره به افتتاح پروژه های بزرگ در دهه فجر سالجاری در استان زنجان گفت: استان زنجان باید در زمینه اثر گذاری سرمایه گذاری در سطح کشور استان الگو و سمبل در کشور باشد.

زنجان ـ ایلنا: استاندار زنجان گفت: استان زنجان بر اساس پژوهشهای پژوهشکده مجلس شورای اسلامی در بین 31استان کشور سومین استان کشور در راستای ایجاد کسب وکار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان زنجان با حضور معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی ونمسئولین استان زنجان با اشاره به تشکیل واقدامات مطلوب در ستاد سرمایه گذاری استان زنجان گفت: هدف گذاری مدیران دستگاههای اجرایی وحمایت مسئولان کشوری در ادامه روند روبه رشد در جهت توسعه استان دارای نقش اساسی دارد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه این ستاد برای پیگیری و با هدف پیشرفت و پیگیری مشکلات بخش خصوص سرمایه گذاری استان و همچنین حضور سرمایه گذارن برای اجرای طرحهای جدید بوجود آمده است افزود: پیگیری مصوبات وبرطرف کردن موانع ومشکلات سرمایه گذاران از جمله وظایف واهداف مهم در این ستاد است.

استاندار زنجان با اشاره به تصمیم گیری ها در جلسات ستاد سرمایه گذاری استان گفت: تصمیمات این جلسات کاملا کاربردی وعملیاتی است.

مقام عالی استان در ادامه با بیان اینکه استان زنجان به جهت سرعت سرمایه گذاری های داخلی وخارجی در راستای کوتاه کردن روند مسیر سرمایه گذاری است گفت: با شفاف سازی وهموارکردن مسیر توسعه وآبادانی برای پیشرفت استان زنجان تلاش می شود واستان زنجان امروز جزو استانهای برتر در سطح کشور در این زمینه است.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: استان زنجان در این راستا استان الگو وسمبل در سطح کشور است.

استاندار زنجان با اشاره به سرمایه گذاری 10هزار میلیارد تومانی "دلاری"استان با طرحهای مشخص در استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان آماده سرمایه گذاریهای متعدد در زمینه های مختلف است.

رئوفی نژاد رشد صادرات 652میلیون دلاری را در استان زنجان مهم برشمرد وخاطر نشان کرد: استان زنجان با نرخ بیکاری 8/7 بعد از استان یزد در سطح کشور است.

مقام عالی استان در زمینه بازار کسب وکار در استان زنجان گفت: استان زنجان در بین 31استان کشور بر اساس پژوهشهای پژوهشکده مجلس شورای اسلامی سومین استان کشور در این راستا است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر