کد خبر: 45969 A

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان خبرداد:

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان گفت: در راستای ترویج و توسعه قرآن در بین دانشجویان، درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم معادل دو واحد درسی در دانشگاه پیام نور محسوب می شود.

زنجان ـ ایلنا:‌مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان گفت: این درس اختیاری بصورت تستی و با تاثیر مثبت در معدل كل دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.

به گزارش ایلنا از زنجان، مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ارائه این دو واحد به صورت خودخوان و بدون شهریه است و دانشجویان می توانند جهت انتخاب واحد این درس از طریق سیستم گلستان اقدام کنند.

به گفته وی درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم خارج از سقف واحدهای تعیین شده می باشد، به صورتی که اگر دانشجویی 20 واحد درسی را برای ترم انتخاب نمود، می تواند این درس را نیز، علاوه بر آن 20 واحد اخذ کند. آزمون این درس اختیاری بصورت تستی و با تاثیر مثبت در معدل كل دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.

دانشجویان برای قبولی توانند درس جزء30 قرآن کریم را تا 4 مرتبه امتحان داده تا نمره 17 را کسب کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر