کد خبر: 47236 A

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان خبرداد:

استاندار زنجان از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان به خاطر استقرار نظام هفت سین اداری (نظام آراستگی) تقدیر كرد.

زنجان ـ ایلنا: مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: كه پرداختن به نظام آراستگی جزو ضروریات زندگی و نظامهای اداری است.

به گزارش ایلنا از زنجان،علی محمدی مدیر درمان تامین اجتماعی استان امروز شنبه با اعلام این خبر ایمنی و بهداشت، بهره وری،صرفه جویی در هزینه ها،كیفیت و پیشگیری از خرابی را شاخص های اصلی نظام آراستگی عنوان كرد و گفت: استقرار نظام جامع آراستگی یكی از نظامهای بهبود مدیریتی، مقدمه و پیش نیاز برنامه های بهبود و بالندگی در سازمانهای متعالی به حساب می آید.

مدیر درمان استان درباره تاریخچه و آثار روانی محیط كار بر كاركنان گفت: با نگاهی به اهداف ومفاهیم نظام آراستگی و مراحل اجرای آن و بررسی تاریخچه ونسبت آن با فرهنگ ملی و دینی و آثار و نتایج آن، نشان می دهد كه پرداختن به نظام آراستگی جزو ضروریات زندگی و نظامهای اداری است

گفتنی است براساس نتایج ممیزی سال 91 نظام آراستگی توسط بازرسان استانداری زنجان مدیریت در امان استان در گروه 2دومین دستگاه در بین کلیه دستگاههای اجرایی استان با 99امتیاز به عنوان دستگاه برتر شناخته شده و به این موفقیت چشمگیر دست یافته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر