کد خبر: 54480 A

مدیر نیروی انسانی و تحول اداری استانداری زنجان:

مدیر نیروی انسانی و تحول اداری استانداری: گفت: روش افکار سنجی به صورت پرسشنامه استاندارد و به روش مصاحبه از مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرایی انجام می شود.

زنجان ـ ایلنا: مدیر نیروی انسانی و تحول اداری استانداری گفت: بیشترین رضایت مندی از کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان خرمدره و کمترین مربوط به شهرستان خدابنده می باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از از زنجان، علی جلیل خانی مدیر نیروی انسانی و تحول اداری استانداری در جلسه ستاد تحول نظام اداری به اجرای طرح رضایت مندی مراجعین به خدمات دولت از سال 82 در استان اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی مشکلات از نظر ارباب رجوع اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه پس از اعلام مشکلات توسط مردم این مسائل تجزیه و ریشه یابی می شود، خاطرنشان ساخت: این مشکلات اصلاح و خدمات با هدف افزایش رضایت مردم از نظام اداری ارائه می شود.

به گفته جلیل خانی، روش افکار سنجی به صورت پرسشنامه استاندارد و به روش مصاحبه از مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرایی انجام می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال در قالب این طرح نظرات 315 تن از مراجعین در هفت شهرستان استان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: 71 درصد از پاسخگویان را آقایان و 29 درصد را خانم ها تشکیل دادند.

مدیر منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان درصد رضایت ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان را 78.1 درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین رضایت مندی از کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان خرمدره و کمترین مربوط به شهرستان خدابنده می باشد.

وی در پایان میزان رضایت مراجعه کنندگان به دفاتر پیشخوان دولت را 78.3 درصد اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: بالا بودن رضایت مردم از بخش خصوصی بیانگر اهمیت برون سپاری خدمات دولت به جهت افزایش رضایت مندی مردم است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر