کد خبر: 54481 A

استاندار زنجان تاکید کرد:

استاندار زنجان با اشاره به اهمیت برخور مناسب با ارباب رجوع گفت: هر یک از دستگاه ها می توانند با تشکیل تیم هایی در این زمینه موجبات رضایتمندی مراجعین خود را رصد کنند.

زنجان ـ ایلنا: استاندار زنجان گفت: رضایت مردم سرمایه تمام مسئولان در دنیا و آخرت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از از زنجان، محمد رئوفی نژاد استاندار زنجا در جلسه ستاد تحول نظام اداری استان به فعالیت ستاد تحول اداری و دولت الکترونیک در قالب 2 ستاد مجزا اشاره کرد و گفت: به جهت شباهت فعالیت های این ستادها، از سال آینده یک ستاد در قالب ستاد دولت الکترونیک و تحول اداری تشکیل می شود.

مقام عالی استان با اشاره به اینکه استان زنجان جزء برترین ها در اجرای این ستاد در کشور است، ادامه داد: ساماندهی، انسجام و انظباط در ارائه خدمات دستگاه های دولتی همواره مورد تاکید بوده است.

وی از وجود یک ذهنیت کاذب در خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این دیدگاه ها می تواند تمام تلاش یک دستگاه و خدمات آن را زیرسوال ببرد.

استاندار زنجان برخورد مناسب با ارباب رجوع را یکی از راهکارهای مناسب برای تغییر این ذهنیت اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: رضایت مردم سرمایه تمام مسئولان در دنیا و آخرت است.

رئوفی نژاد در ادامه خواستار تشکیل تیم ارزیاب در هر یک از دستگاه ها شد و گفت: هر یک از دستگاه ها می توانند با تشکیل چنین تیم هایی رضایت مراجعین خود را مورد رصد قرار دهند.

وی افزایش تعامل مردم و مسئولان در دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این تعامل می تواند اعتماد مردم را در پی داشته باشد.

وی در پایان خواستار تشکیل جلسه با پنج دستگاه هایی که کمترین رضایت مندی ارباب رجوع را داشتند شد و اظهار داشت: رضایت ارباب رجوع اولویت اصلی دستگاه هاست.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر