کد خبر: 63368 A

معاون اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان:

معاون اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اقدامات مطلوب انجام گرفته در زمینه تحقق اشتغال در استان گفت: از 24هزار و912نفر تعهد استان 29 هزارو 61 نفر تحقق را در استان با با 17درصد رشد اشتغالزایی را شاهد بودیم.

زنجان ـ ایلنا: معاون اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: زنجان شاهد تحقق اشتغالزایی 12هزارو 876نفری با 44درصد بالاترین آمار تحقق اشتغالزایی را در بین شهرستانهای استان داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، حمیرا قهرمانی، معاون اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان امروز ظهر در دویست وهفدهمین جلسه آماری واولین جلسه کارگروه سال 92گفت: شهرستان زنجان 15درصد بیش از تعهد خود در زمینه اشتغالزایی عمل کرده است.

معاون اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه در بخش بخش مسکن با 13هزار و 142نفر تحقق در این بخش گفت: بخش کشاورزی نیز شاهد 23درصدی بیش از تعهدات خود بوده است.

وی اشتغالزایی بخش صنعت و معدن را با بیش از 9درصد وبخش گردشگری وخدمات را در رده های بعدی عنوان کرد.

قهرمانی با بیان اینکه برخی از دستگاههای اجرایی نیز داری عملکرد مطلوب در این زمینه بودند افزود: دانشگاه علوپزشکی، سازمان تاکسیرانی، دانشگاههای دولتی وغیر دولتی استان از جمله دستگاههای ناموفق در این زمینه بودند که نتوانستند نسبت به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند.

معاون اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به تعهدات اشتغالزایی استان در سال گذشته استان افزود: استان زنجان دارای رتبه هفتم کشوری پرداخت تسهیلات در بخش مشاغل خانگی بوده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر