کد خبر: 69343 A

درسال 91 در اداره آبفای صائین قلعه محقق شد:

رئیس اداره آبفای صائین قلعه گفت: تعداد 265 مورد انشعاب با كاربریهای مختلف در صائین قلعه واگذار شد.

ایلنا: رئیس اداره آبفای صائین قلعه گفت: به همت و تلاش همكاران واحد امداد در طول سال 91 بیش از 439 مورد از اتفاقات انشعابات و شبكه اصلی را در اسرع وقت رفع كرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، شهیدی با اشاره به مدیریت مصرف آب گفت: این اداره در این راستا تعداد 35 مورد انشعابات پوسیده و 116 مورد كنتورهای خراب را تعویض و تعداد 39 مورد از انشعابات را استاندارد سازی كرده است.

وی همچنین اضافه كرد: تعداد 13 مورد آب قاچاق شناسائی و به مجاز تبدیل شده و كلیه اتصالات سر چاه شماره 2 و كنتور حجمی چاه تعویض شده است.

رئیس اداره آبفای صائین قلعه افزود.در طول سال گذشته 1068 متر توسعه شبكه و 300 متر اصلاح شبكه در قالب مسكن مهر انجام شده است.

وی در پایان متذكر شد كه با همت و فرهنگ سازی بین مردم خیر آن شهرستان یك قطعه زمین به متراژ1000 متر مربع بصورت رایگان در اختیار این اداره قرار گرفته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر