کد خبر: 80868 A

فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان خبرداد:

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با اشاره به وجود شور، شوق و انگیزه مردم استان زنجان برای آمادگی در شرکت برای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران وچهارمین دوره شورای اسلامی شهر وروستا در ایران واستان گفت: شاهد شور، شوق، شعف وانگیزه مطلوب در جامعه برای تبلیغات انتخابات بودیم.

زنجان ـ ایلنا: فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان گفت: این شور وشوق در جامعه اثبات وجود شعور سیاسی در جامعه ایران واستان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، سرهنگ علیرضا صالحی، فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان امروز در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: امیدواریم مردم ایران واستان زنجان با این شور وشوق انتخاباتی افراد اصلح را در این حماسه سیاسی انتخاب کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه این شور وشوق در جامعه اثبات وجود شعور سیاسی در جامعه است.

سرهنگ صالحی با اشاره به عملکرد مطلوب مسئولین ستاد های انتخاباتی استان زنجان گفت: رعایت نظم وانضباط اجتماعی و عدم تخریب رقباء نشاندهنده تبعیت مسئولین ستادها ونامزدهای انتخاباتی از قانون است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید اقدامات قانونی معرفی کاندیدها توسط ستادها انجام گیرد افزود: ما شاهد همکاری ومساعدت ستادهای استانی انتخابات در استان بودیم.
فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان تخریب کاندیدای مقابل یا رقیب را نامطلوب ارزیابی کرد وگفت: کار سیاسی با گفتمان حل می شود.

وی در ادامه از آمادگی پلیس در این زمینه خبر داد وگفت: پلیس استان زنجان دارای پتانسیل قوی برای برخورد با قانون شکنان است.

صالحی در بخشی از سخنان خود از مردم خواست شرکت در انتخابات را همان ساعات اولیه انجام دهند.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با اشاره به عدم تعطیلی پلیس در کلیه اوقات یاد آور شد: پلیس برای ایجاد فضای آرام وبدور از تنش تلاش می کند.

وی با اشاره به استقرارماموران پلیس در شعبات اخذ رای و، وجود نماینده قانونی از طرف کاندیداها در تمامی شعبات که صندوق اخذ رای گفت: از حامیان کاندیدهای مورد نظر درخواست می شود با آرامش خاطر وبا پای بندی به قوانین همکاری لازم را در این زمینه با پلیس داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان در ادامه خبراز اتمام وقت قانونی تبلیغات کاندیداها در روزپنج شنبه 23خرداد، داد وگفت: با خاطیان وافرادی وخودروهای دارای پوستر تبلیغاتی بعد از اتمام وقت در این زمینه برخورد قانونی خواهدشد.

وی بدترین کار را برای ستادها، حضور پلیس در آ ن ستادها عنوان کرد وگفت: در استان زنجان هیچ تخلفی در زمینه ستاد های انتخاباتی نبوده است.

این مقام مسئول در استان زنجان با بیان اینکه بعد از اتمام رای گیری انتخاباتی نیز مسئولیت هرگونه تخطی از قانون برعهده مسئولین ستادها خواهد بود.

وی در پایان گفت: پلیس ونیروی انتظامی استان زنجان آماده برخورد با قانون شکنان در جامعه است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر