کد خبر: 82241 A

مدیر دفتر فنی شركت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: مطالعات ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای قیدار، آببر، هیدج و صائین قلعه انجام و به تصویب شركت مهندسی آبفای كشور رسید.

زنجان ـ ایلنا: مدیر دفتر فنی شركت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: برای شهر آببر هم یك مدول تصفیه خانه با ظرفیت 15200 نفر و احداث 19 كیلومتر شبكه و یک كیلومتر خط انتقال در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان،‌ روشن دوست محمدی امروز با اشاره برگزاری مناقصه به روش BOT افزود: با توجه به پیشنهاد شركت مهندسی مبنی بر برگزاری مناقصه احداث تصفیه خانه طرحهای مذكور این شركت پس از كسب مجوز اقدام خواهد کرد.

وی همچنین اضافه كرد: طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب قیدار شامل احداث یك مدول تصفیه خانه با ظرفیت 62 هزار نفر و ساخت 110 كیلومتر شبكه و 5/1 كیلومتر خط انتقال است.

وی همچنین به طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب هیدج و صائین قلعه اشاره كرد و خاطر نشان کرد: احداث یك مدول تصفیه خانه مشترك با ظرفیت 31 هزار نفر و حجم 5 هزار متر مكعب در شبانه روز و احداث 54 كیلومتر شبكه و خط انتقال در شهر صائین قلعه و 53 كیلومتر در شهر هیدج تصویب و پس از انتخاب سرمایه گذار به زودی اجرا خواهد شد.

مدیر دفتر فنی شركت در پایان به طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب آببر اشاره كرد و گفت: برای شهر آببر هم یك مدول تصفیه خانه با ظرفیت 15200 نفر و احداث 19 كیلومتر شبكه و یک كیلومتر خط انتقال در نظر گرفته شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر