کد خبر: 82562 A

مسئول روابط عمومی انجمن بیماران کلیوی زنجان خبرداد:

مسئول روابط عمومی انجمن بیماران کلیوی زنجان با اشاره به فعالیت این انجمن در استان زنجان گفت:‌ از تعداد260نفر بیماردیالیزی در دو مرکز زنجان و پنج مرکز شهرستانهای تابعه تحت درمان همودیالیز؛ 33 نفرازبیماران دیالیزی حیات دوباره یافتند.

زنجان ـ ایلنا: مسئول روابط عمومی انجمن بیماران کلیوی زنجان گفت: با هماهنگی انجمن کلیوی زنجان، از تعداد260 نفر بیماردیالیزی در دو مرکز زنجان و پنج مرکز شهرستانهای تابعه، تعداد 33 نفر بیمار در سال گذشته، پیوند کلیه شدند.

به گزارش ایلنا از زنجان، مسئول روابط عمومی انجمن بیماران کلیوی زنجان امروز با اعلام این خبر گفت: این در حالی است که تعداد85 نفراز بیماران دیالیزی واجد شرایط پیوند کلیه بودند.

به گفته وی درسه ماهه اول سالجاری، 5 نفر از بیماران دیالیزی، با استفاده از اهداکننده زنده و مرگ مغزی، پیوند کلیه شدند.

مسئول روابط عمومی انجمن بیماران کلیوی زنجان گفت:‌ از ابتدای فعالیت انجمن کلیوی تاکنون تعداد بیماران دیالیزی پیوند شده به 580 نفررسید که این بیماران با مصرف داروهای ایمنی، حیات مجدد پیدا کردند.

این مقام مسئول یادآور شد: 35 درصد بیماران به دلیل کهولت سن و مشکلات قلبی- ریوی شرایط پیوند کلیه را نداشته و مادام العمر به زندگی پردرد و رنج و ماشینی دیالیز ادامه حیات می دهند.

وی اظهار کرد: بیماران دیالیزی و پیوند کلیه، مادام العمر درگیر مشکلات درمانی و بیکاری ناشی از بیماری هستند که می تواند تاثیر مستقیم در زندگی سایر افراد خانواده داشته باشد.

در پایان گفتنی است هموطنان نوعدوست زنجان، حمایت مادی و معنوی خود را از بیماران دیالیزی، پیوند کلیه و خانواده های آنان دریغ نکنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر