کد خبر: 83141 A

توسط مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان؛

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به اقدامات شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان گفت: با احداث و تكمیل سد تالوار، آب 32 هزار هكتار از اراضی دیم استان‌های زنجان و كردستان تامین می‌شود و همچنین سالانه 85 میلیون متر مكعب آب مشروب شهرهای همدان، كردستان، شهرستان خدابنده از آب این سد تامین می‌شود.

ایلنا: مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: طرح‌های مطالعاتی آب منطقه‌ای در حدود 44 طرح و 10 طرح عمرانی صنعت آب نیز در حال اجراء عبارتند از سد و شبكه تالوار، شبكه گلابر،تونل‌های انحراف آب سدمشمپا، سدمراش، سدبلوبین، سدتنظیمی پاوه رود، سدمیرزاخانلو2،،شبكه آبیاری زهكشی كینه ورس و سدبلوك.

به گزارش ایلنا از زنجان،‌ امیر حمیدنیا مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان امروز با اعلام این خبر گفت: آمارهای به دست آمده از ایستگاه‌های مبناء، میزان بارندگی در 247 روز اول سال آبی 92-91و نسبت به بارندگی مشابه سال آبی 91-90، 6/13 درصد كاهش و نسبت به بارندگی مشابه دوره آماری دراز مدت 6/5 درصد كاهش را نشان می‌دهد.

حمید نیا میزان بارندگی در 247 روز اول سال آبی 92-91 را در محدوده استان 2/279 میلیمتر اعلام کرد و گفت: با توجه به وضعیت جوی این میزان بارندگی در سال آبی91-90 بطور میانگین 323 میلیمتر بوده و این رقم برای متوسط آماری 7/295 میلیمتر است.

مدیرعامل شركت آب منطقه‌ای زنجان میزان آب پشت سدهای بزرگ استان و مقایسه آن بامدت مشابه سال گذشته تا 5،خرداد ماه92 به ترتیب سد تهم باحجم موجود حدود71 میلیون مترمكعب 19درصدكاهش، سدگلابرباحجم موجود53 میلیون مترمكعب 17درصدافزایش وسد كینه ورس باحجم موجود حدود64/15 میلیون مترمكعب یك درصد كاهش یافته است.

حمیدنیا با بیان اینکه پس از تشكیل این شركت 198 پروژه در سطح استان تعریف شده است که از این میزان 144 طرح توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال بهره‌برداری است، خاطر نشان کرد: طرح‌های مطالعاتی آب منطقه‌ای در حدود 44 طرح و 10 طرح عمرانی صنعت آب نیز در حال اجراء عبارتند از سد و شبكه تالوار، شبكه گلابر، تونل‌های انحراف آب سدمشمپا، سدمراش، سدبلوبین، سدتنظیمی پاوه رود، سدمیرزاخانلو2، شبكه آبیاری زهكشی كینه ورس وسدبلوك.

وی در رابطه با اراضی تحت پوشش طرح‌های فوق، افزود: طرح‌های در دست بهره‌برداری حدود 32 هزار هکتار از اراضی استان را تحت پوشش خود قرار داده است و طرح‌های مطالعاتی حدود 35 هزار هکتار و همچنین طرح‌های اجرایی در حدود 109 هزار هکتار از اراضی استان را تحت پوشش خود دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان، ادامه داد: طرح‌های در حال بهره‌برداری برای 21 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم و طرح‌های مطالعاتی 26 هزار نفر و طرح‌های در دست اجرا برای نزدیک به 81 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای 18 شهر، 830 روستا دراستان با جمعیتی بالغ بر 5/1 میلیون نفر مطالعات آبرسانی صورت گرفته است، گفت: در افق 1404 از محل 7 سد برای 24 شهرک صنعتی و گلخانه خدمات آب رسانی انجام خواهد شد.

وی درخصوص سدهای درحال بهره برداری وخاتمه یافتهاستان اظهارداشت: سدتهمبا ارتفاع 123 متروحجم مخزن سد 87 میلیون متر مكعب كه مهمترین اهداف این سد تامین آب مشروب شهر زنجان به میزان 30 میلیون مترمكعب در سال و 4 میلیون متر مكعب آب حقابه های پایین دست سد می باشد.

سدكینه ورس از نوع خاكی با هسته رسی است، ارتفاع سد از پی 45 متر و حجم مخزن سد در رقوم نرمال 16 میلیون متر مكعب ومیزان آب تنظیمی سد،سالانه 5/22 میلیون متر مكعب می باشد.

مدیر عامل شركت آب منطقه ای زنجان با بیان این مطلب كه سد كینه ورس با هدف تامین 1/18میلیون مترمكعب آب جهت مصارف شرب، كشاورزی،صنعت وتامین حقابه های زیست محیطی به اجرادرآمده است، افزود: بهبود كشاورزی در اراضی حقابه بران پایین دست سد، اشتغال زایی در منطقه ورونق اقتصادی واجتماعی آن از مهمترین اهداف این سد می باشد، شبكه آبیاری زهكشی وخطوط انتفال آب سدكینه ورس بطول.57.كیلومتر درحال احداث است و47درصد پیشرفت فیزیكی دارد.

حمیدنیا هدف از اجرای سد گلابر را تامین آب کشاورزی و صنعت عنوان کرد و افزود: حجم مخزن سد 116 میلیون متر مکعب، حجم آب تنظیمی 46 میلیون متر مکعب و اراضی زیر کشت آن 8 هزار هکتار می باشد. وی اظهار داشت: سد گلابراز معدود طرحهایی است که سد و شبکه آن بطور همزمان اجرا می شودوپیشرفت فیزیكی شبكه های آبیاری وزهكشی ناحیه عمرانی دو 80 درصدو ا یستگاه پمپاژاصلی 97 درصدوكل طرح شبكه های آبیاری زهكشی سد گلابراز50 درصد پیشرفت فیزیكی برخورداراست.

این مقام مسئول درخصوص روندعملیات اجرای سدتالوار گفت: عملیات اجرای بدنه سداز سال 82 شروع شده ودرحال حاضرساختمان سد 89 درصد پیشرفت فیزیكی داردوآماده آبگیری است.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای زنجان، هدف از اجرای سد تالوار را افزایش سطوح زیر كشت و تولیدات كشاورزی، اشتغال زایی و پیشگیری از مهاجرتهای بی رویه روستائیان اعلام كرد و گفت: اهداف دیگر سد تالوار، توسعه صنایع وابسته به كشاورزی، افزایش متوسط درآمد كشاورزان و ایجاد شرایط توسعه و رشد بخشهای مختلف اقتصادی منطقه است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: حجم مخزن سد 500 میلیون متر مكعب و حجم آب تنظیمی آن226میلیون متر مكعب و ارتفاع سد از پی 88 متر است.

وی در ادامه گفت: با احداث و تكمیل سد تالوار، آب 32 هزار هكتار از اراضی دیم استانهای زنجان و كردستان تامین می شود و همچنین سالانه 85 میلیون متر مكعب آب مشروب شهرهای همدان، كردستان، شهرستان خدابنده از آب این سد تامین می شود.

حمید نیا خاطر نشان کرد: طول شبكه های اصلی خطوط انتقال آب سدتالوار27 كیلومتروكل طرح شبكه های آبیاری زهكشی (سامانه انتقال آب) 25درصدپیشرفت فیزیكی دارد.

وی با بیان اینكه تا كنون برای این طرح233/1 میلیارد ریال هزینه شده، افزود:‌ اعتبارمصوب سال نودیك 300 میلیارد ریال است و اشتغالزایی این طرح به طور مستقیم و غیر مستقیم 20 هزار نفر خواهدبود و سدتالوارآماده آبگیری است.

حمید نیا در خصوص بهره برداری از آب های زیر زمینی استان، تصریح کرد: میزان صدور مجوز بهره برداری از آب های زیر زمینی استان تا پایان سال 91 به تعداد10 هزارو 626 حلقه رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با بیان اینکه در حال حاضر مطالعات تعیین حریم و بستر وپهنه بندی سراسری رودخانه های استان به طول 800 کیلومتر در مراحل پایانی می باشد، اظهار کرد: عملیات رپرگذاری برای اولین باردر رودخانه قزل اوزن آغازكردیده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال91 به میزان 5 کیلومتر از رودخانه های استان ساماندهی شده است،گفت:دتعداد چاه های غیر مجاز شناسایی شده به 7 هزارو 369حلقه چاه رسیده است و تعداد192 حلقه چاه غیر مجاز در سال 91درسطح استان مسدود شده است.

امیرحمیدنیا در پایان یا آورشد: این شرکت از محل بند 34 ماده واحده قانون بودجه سال 1391کل کشور در مورخ 22/12/1391 با عاملیت بانک صادرات ایران موفق به فروش اوراق مشارکت برای طرحهای ساختمان سد تالوار 400 میلیارد ریال، شبکه آبیاری و زهکشی تالوار 200 میلیارد ریال، شبکه آبیاری و زهکشی گلابر 200 میلیارد ریال و شبکه آبیاری و زهکشی مشمپا 100 میلیارد ریال که جمعا به مبلغ 900 میلیارد ریال شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر