کد خبر: 90006 A

در آبفای زنجان تصویب شد:

مدیر دفتر فنی شركت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: مطالعات ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای قیدار، آببر، هیدج و صائین قلعه انجام و به تصویب شركت مهندسی آبفای كشور رسید.

ایلنا: مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: احداث یک مدول تصفیه خانه مشترک با ظرفیت ۳۱ هزار نفر و حجم ۵ هزار متر مکعب در شبانه روز و احداث ۵۴ کیلومتر شبکه و خط انتقال در شهر صائین قلعه و ۵۳ کیلومتر در شهر هیدج تصویب و پس از انتخاب سرمایه گذار به زودی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، روشن دوست محمدی با اشاره برگزاری مناقصه به روش BOT افزود: با توجه به پیشنهاد شرکت مهندسی مبنی بر برگزاری مناقصه، ساخت تصفیه خانه طرح‌ها به روش BOT این شرکت پس از کسب مجوز اقدام خواهد کرد.

وی همچنین اضافه کرد: طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب قیدار شامل احداث یک مدول تصفیه خانه با ظرفیت بیش از ۶۲ هزار نفر و احداث ۱۱۰ کیلومتر شبکه و ۵/۱ کیلومتر خط انتقال است.

وی به طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب هیدج و صائین قلعه اشاره کرد و گفت: احداث یک مدول تصفیه خانه مشترک با ظرفیت ۳۱ هزار نفر و حجم ۵ هزار متر مکعب در شبانه روز و احداث ۵۴ کیلومتر شبکه و خط انتقال در شهر صائین قلعه و ۵۳ کیلومتر در شهر هیدج تصویب و پس از انتخاب سرمایه گذار به زودی اجرا خواهد شد.

مدیر دفتر فنی شرکت آبفای استان درباره طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب آببر اظهار کرد: برای شهر آببر هم یک مدول تصفیه خانه با ظرفیت ۱۵۲۰۰ نفر و احداث ۱۹ کیلومتر شبکه و یک کیلومتر خط انتقال در نظر گرفته شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر