کد خبر: 91296 A

در زنجان صورت گرفت؛

در زنجان همایش تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ساله وبرنامه استراتژیک ۵ ساله شهرداری زنجان با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

ایلنا: همایش تدوین سند چشم اندارز ۲۰ساله وبرنلمه استراتژیک ۵ساله شهردرای زنجان با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، این همایش تحت عنوان تدوین سند چشم اندارز ۲۰ ساله وبرنلمه استراتژیک ۵ ساله شهرداری زنجان با حضور مسئولین، کار‌شناسان وصاحب نظران شهر زنجان وبا همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت در سالن اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.

تدوین سند چشم اندارز ۲۰ساله وبرنامه استراتژیک ۵ساله شهردرای زنجان در ۶فاز جهت آماده سازی محیط شهر و شهروندی اجرایی خواهد شد.

نقش شورا‌ها در اجرایی و عملیاتی شدن این تدوین سند چشم اندارز ۲۰ساله و برنامه استراتژیک ۵ ساله شهردرای زنجان بسیار مهم ارزیابی شده است.

در این زمینه عنوان شده بحث عدم تعادل درآمد‌های شهرداری با هزینه‌ها باعث کندی و یا عدم اجرایی عملیات عمران وتوسعه شهری در شهرداری‌ها می‌شود.

در پایان این همایش پرسشنامه‌هایی نیز در اختیار مسئولین، کار‌شناسان و صاحب نظران شهر زنجان قرار داده شده تا با استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان در عمران و آبادانی شهر زنجان با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اقداماتی در این راستا انجام گیرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر