کد خبر: 9941 A

استاندار زنجان تاکید کرد؛

استاندار زنجان با تاکید بر سرعت بخشی به تعهدات اشتغال در بخش اشتغال استان گفت: توسعه اشتغال در بخش کشاورزی مطلوب نیست.

زنجان ـ ایلنا: استاندار زنجان با اشاره به اقدامات مطلوب توسعه اشتغال وسرمایه گذاری در بخشهای مختلف استان گفت: در مقایسه با سال گذشته سهم اشتغال 15درصدی بخش کشاورزی مورد قبول نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان در جلسه کارگروه توسعه اشتغال وسرمایه استان گفت: استان زنجان دارای پتانسیلهای مناسب برای رشد وتوسعه در این راستا است وباید در تسریع رشد وتوسعه در زمینه های مختلف انجام گیرد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه همه موارد پیشرفت وتوسعه با توجه به ظرفیتهای استان مهیا است افزود: باید اهتمام ویژه در این مورد انجام گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به الویت سرمایه در گردش طرحهای تکمیلی گفت: نگرانی ما در ایجاد طرحهای جدید است که در صورت مازاد طرحهای جدید اجرا می شود.

وی با تاکید بر حل مشکلات طرحها در بانکها گفت: نسبت به تسریع انجام طرحها در این زمینه اقدام گردد.
عباسی معاون برنامه ریزی استانداری زنجان نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه در صورت عدم پیگیری 10 روزه طرحهای صنعتی از ان سهم ابلاغی استان در بانکها عقب خواهیم ماند افزود: استان باید در این زمینه به صورت جدی اقدام نماید.
عباسی در این زمینه جذب سهم بیشتر برای طرحها ی سرمایه گذاری را در استان مهم و اساسی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر