کد خبر: 54085 A

در راستای تحقق برنامه های سند راهبردی و به منظور هدفمند سازی آموزشهای کشاورزی، بیش از 1200 نفر از روستائیان استان سمنان، آموزش های مهارتی در بخش کشاورزی را فراگرفتند.

ایلنا - سمنان: معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با تمرکز بیشتر بر ارائه آموزش های کشاورزی در برنامه های آموزش روستایی سال جاری موفق به اجرای 24 حرفه آموزشی از خوشه کشاورزی (به غیر از گروه صنایع غذایی) در قالب 81 دوره آموزشی گردید.
به گزارش ایلنا، زین العابدین ایجی افزود: این آموزش ها به 1229 نفر از مخاطبین آموزش روستایی در 35 روستای استان سمنان ارائه شده است.
ایجی با اشاره به طرح قطب بندی کشاورزی خاطرنشان ساخت: این اداره کل در راستای تحقق برنامه های سند راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و در راستای هدفمند نمودن آموزش های کشاورزی در مناطق روستایی، 31 دوره آموزشی را برای 452 نفر از روستاییان در قالب 9 حرفه از حرفه های مصوب استان جهت طرح قطب بندی کشاورزی اجرا کرده است.
معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان همچنین گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای سال 1392، این تنوع بخشی و گسترش دامنه پوششی آموزش های کشاورزی در سال آتی روند رو به رشدتری را در پیش خواهد داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر