کد خبر: 67470 A

استاندار سمنان:

وی افزایش اقتدار بین المللی نظام جمهوری اسلامی، اعلام آری بزرگ مردم به نظام جمهوری اسلامی در رفراندوم انتخابات، خلق حماسه سیاسی، از بین رفتن تحریم، فشار و توطئه دشمن علیه کشور و جلوه گر شدن ایران اسلامی در جهان را نتیجه حضور پرشور مردم در انتخابات امسال عنوان کرد.

ایلنا - سمنان: استاندار سمنان در همایش روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان گفت: کمک به حضور حداکثری و پرشور مردم در انتخابات پیش رو، تکلیف همه است.

به گزارش ایلنا از سمنان، عباس رهی در این همایش، قرار گرفتن زیرسایه رهبری را تنها عامل وحدت بخش در زمان انتخابات دانست.

وی کمک به حضور حداکثری مردم در انتخابات را تکلیف همه دانست و خاطرنشان کرد: تمام رای هایی که به نام نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان به صندوق ریخته می شود، رای به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

رهی با تاکید بر اینکه استفاده از امکانات دولتی و امکانات بیت المال برای تبلیغ به نفع نامزدهای انتخاباتی ممنوع است، اشاره کرد و افزود: از این امکانات باید برای دعوت مردم برای حضور گسترده پای صندوق رای استفاده کرد تا با رای بالای مردم، رئیس جمهور مقتدر سرکار بیاید.

وی افزایش اقتدار بین المللی نظام جمهوری اسلامی، اعلام آری بزرگ مردم به نظام جمهوری اسلامی در رفراندوم انتخابات، خلق حماسه سیاسی، از بین رفتن تحریم، فشار و توطئه دشمن علیه کشور و جلوه گر شدن ایران اسلامی در جهان را نتیجه حضور پرشور مردم در انتخابات امسال عنوان کرد.

استاندارسمنان گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم و از قانون نیز عدول نمی کنیم و دعوت مردم به انتخابات را یک عبادت می دانیم و هرکس که در انتخابات از قانون عدول کند یقه اش را می گیریم و به قانون تحویلش می دهیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر