کد خبر: 82551 A

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: این سازمان مقام اول در کاهش مبارزه شیمیایی در کشور را کسب کرد.

ایلنا - سمنان: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: بر اساس گزارش های دریافتی از استان و بررسی های کارشناسی از طرف سازمان حفظ نباتات کشور عملکرد این سازمان سال گذشته در کاهش مبارزه شیمیایی در سبزی و جالیز موفقیت آمیز بوده و حائز کسب مقام اول در کشور شده است.
به گزارش ایلنا، سیدمجید موسوی افزود: این مقام به لحاظ مدیریت اصولی و منطقی در استفاده مناسب از توان فنی این استان برای دستیابی به امنیت غذایی به دست آمده است که حاصل زحمات مجموعه مدیریت حفظ نباتات در استان است.
سال گذشته در 39 هزار و 837 هکتار از مزارع و باغ ها مبارزه تلفیقی با آفات و مبارزه غیر شیمیایی انجام شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر