کد خبر: 93999 A

جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان سمنان با حضور حسن سعدالدین فرماندار و رئیس ستاد ثبت وقایع حیاتی شهرستان سمنان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

ایلنا: فرماندار شهرستان سمنان گفت تنها سیاست بعد از انقلاب که مقام معظم رهبری به آن ایراد گرفته و خواستار بازنگری آن شدند بحث کنترل جمعیت است.

به گزارش ایلنا، سعدالدین گفت: متاسفانه طی بیست سال گذشته و با سر لوحه قرار دادن شعار فرزند کمتر زندگی بهتر هرم جمعیت کنونی کشور به سمت کهنسالی در حال پیشروی است که این روند به هیچ عنوان برای آینده کشور مطلوب نیست.

وی اظهار داشت: باید با دعوت از علماء، نخبگان و گروه‌های ذی نفوذ پیامد منفی این قضیه در بین آحاد مردم مطرح و آسیب‌های این ترکیب جمعیت مورد بررسی قرار گیرد و تلاش گردد باور‌ها و نگرش‌های فعلی مردم تغییر یابد.

در ادامه رئیس ثبت احوال شهرستان آمار وقایع حیاتی سه ماهه اول سال ۹۲ سمنان نسبت به مدت مشابه سال قبل را اینطور بیان داشت: ولادت در سال ۱۳۹۲: ۷۵۲ نفر که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۳ درصد رشد داشته است

وفات در سال ۱۳۹۲: ۱۹۲ نفر که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۷ درصد رشد داشته است

ازدواج در سال ۱۳۹۲: ۳۲۷ مورد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۷ درصد کاهش داشته است

با عنایت به عدم دفترخانه ثبت طلاق در شهرستانهای مهدیشهر و میامی و شهر گرمسار متاسفانه کلیه موارد طلاق در سمنان ثبت می‌گردد که باعث رشد آماری آن در شهرستان شده است.

دارایی مهلت قانونی ثبت ولادت را تا ۱۵ روز بعد از از تولد و وفات را تا ۱۰ روز بعد از فوت عنوان و افزود در صورت عدم رعایت هزینه‌هایی به شرح ذیل از مراجعه کنندگان دریافت خواهد شد:

هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (تا یکماه) ۱۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه) ۱۵۰/۰۰۰ ریال

هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (سه تا شش ماه) ۲۵۰/۰۰۰ ریال

هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (شش ماه و بعد از آن) ۵۰۰/۰۰۰ ریال

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر