کد خبر: 80570 A

جشنواره ملی حركت با معرفی انجمن های علمی-دانشجویی برتر دانشگاه پیام نور استان فارس به كار خود پایان داد.

جشنواره ملی حركت با معرفی انجمن های علمی-دانشجویی برتر دانشگاه پیام نور استان فارس به كار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز،در راستای تقویت روحیه تحقیق و پژوهش و بررسی در زمینه های علمی و فنی و همچنین گسترش حمایت های مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری و دست یابی به جایگاه ترسیم شده برای ایران در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه راهبردی دانشگاه تمدن ساز، جشنواره ملی حركت ویژه انجمن های علمی، دانشجویی دانشگاه به صورت سالانه برگزار می شود.

بر همین اساس، فرآیند داوری، گزینش و بررسی آثار دانشجویان در مرحله استانی جشنواره ملی حركت با حضور هیئت داوران به میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد و انجمن های علمی، دانشجویی فعال معرفی شدند.

فرآیند گزینش، داوری و انتخاب جشنواره ملی حركت در 5 گروه آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، علوم كشاورزی، فنی و مهندسی و هنر مورد بررسی قرار گرفت و در پایان انجمن های علمی و دانشجوی فعال، فعالیت های علمی، پژوهشی، آموزشی و ترویجی برگزیده، اختراع و ابتكار برتر، دبیر و نشریه برگزیده، مسابقه علمی، سایت، وبلاگ، تالیف و ترجمه كتاب برگزیده برای حضور در مرحله كشوری معرفی شدند.

بر اساس رای هیئت داوران،آثار برگزیده دانشگاههای پیام نور مراكز و واحدهای شیراز، جهرم، مرودشت، اوز، ممسنی، اقلید و نی ریز جهت شركت در جشنواره ملی حركت مرحله كشوری انتخاب و معرفی شدند.

بر پایه همن گزارش در گروه فنی و مهندسی، انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع شیراز به عنوان انجمن برگزیده و در بخش اختراع، انجمن مهندسی پزشكی، در بخش فعالیتهای آموزشی انجمن مکانیک و هوا فضا،در بخش فعالیت های ترویجی، انجمن مهندسی شیمی و نفت، در بخش مسابقه علمی و فناورانه، انجمن مهندسی شیمی ونفت،در بخش انجمن علمی دانشجویی انجمن مکانیک و هوا فضا، در بخش حامیان انجمن های علمی دانشجویی،انجمن مهندسی صنایع،در بخش سایت و وبلاگ، انجمن علمی دانشجویی نجوم برگزیده و دبیر انجمن مهندسی صنایع شیراز به عنوان دبیر برگزیده حائز رتبه شدند.

در گروه علوم پایه، در بخش فعالیت های ترویجی، مسابقه علمی و نشریه، انجمن ریاضیات و در بخش سایت/وبلاگ، انجمن علمی دانشجویی فیزیک شیرازبرگزیده شدند.

در گروه علوم انسانی و در بخش فعالیت های آموزشی، سایت و وبلاگ، انجمن مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور شیراز به مرحله كشوری راه یافت.

در گروه آموزشی كشاورزی و در بخش فعالیت آموزشی، سایت و وبلاگ، انجمن علمی دانشجویی كشاورزی دانشگاه پیام نور شیراز از سوی هیئت داوران برگزیده و به مرحله بعدی راه یافت.

در گروه هنر نیز در بخش فعالیت ترویجی، انجمن هنر اسلامی و عكاسی پیام نور شیراز، برگزیده مرحله استانی جشنواره ملی حركت شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر