کد خبر: 11107 A

استاندار قزوین:

براساس گزارش ها و آمار منتشرشده اقبال و همكاری مردم استان قزوین در اهدای خون از میانگین كشوری بالاتر است.

ایلنا - قزوین: استاندار قزوین گفت: براساس گزارش ها و آمار منتشرشده اقبال و همكاری مردم استان قزوین در اهدای خون از میانگین كشوری بالاتر است.

به گزارش ایلنا؛ "احمد عجم "در گفتگو با خبرنگاران افزود: سازمان انتقال خون از مجموعه هایی است كه تأمین كننده نیاز اساسی شهروندان محسوب می شود و مدیریت استان با حساسیت  و درك درست موضوع از هیچ كمكی برای تقویت و ارتقای جایگاه آن دریغ نخواهد كرد.

وی افزود: اداره كل انتقال خون استان در دوره جدید مدیریتی خود باید در تراز بالاتری ادامه فعالیت و حیات داشته باشد و برای تحقق این هدف باید تنگناهای آن را برطرف كنیم.

استاندار با بیان اینكه «اقبال قزوینی ها به اهدای خون از میانگین كشوری بالاتر است» تصریح كرد: مردم قزوین مردمی مذهبی و برخوردار از اعتقادات عمیق دینی و انسانی هستند كه همین ویژگی موجبات همكاری و مشاركت بیشترآنها  برای اهدای خون سالم را فراهم کرده است.

 

قزوین اهدای خون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر